BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Problemy badania procesów transferu technologii
Źródło
Przegląd Organizacji, 2010, nr 6, s. 22-25, tab.
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Nauka, Technologia, Innowacyjność, Metodologia badań
Technology transfer (TT), Science, Technology, Innovative character, Research methodology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie metodologicznych aspektów badania procesów transferu technologii. Dla obszaru tego, stanowiącego element systemu Nauka– Technika–Innowacje, jak dotąd nie wypracowano właściwej metodologii badawczej. Wieloaspektowość i złożoność transferu technologii wywołuje określone trudności w konstrukcji właściwych mierników i metod badawczych, które pozwoliłyby na prowadzenie prac analitycznych i ich rozpoznanie. Z tego powodu potrzeba podjęcia większych wysiłków w celu stworzenia standardów metodologicznych w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to introduce the methodological aspects of researching the processes of technology transfer (TT). It is important to notice that there are neither special methodological standards nor system of indicators to measure the technology transfer processes in any country. The main reason for such situation is probably a complexity of TT, which lead to some problems to research these processes. Therefore more efforts to create methodological standards for TT is needed to be made. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G.A. CRESPI, A. GENUENKA, L.J.J. NESTA, Labour Mobility of Academic Inventors. Career Decision and Knowledge Transfer (2005), http://ideas.repec.0rg/p/sru/ssewps/139.html
 2. T. DAHLBERG, N. MALLAT, A. ÖÖRNI, Trust Enhanced Technology Acceptance Model: Consumer Acceptance of Mobile Payment Solutions. Tentative Evidence, Working Papers, Helsinki School of Economics, Helsinki 2004, s. 1-10.
 3. A Guide for Information Society Measurement and Analysis, OECD, Paris 2005.
 4. A.D. HEHER, Implications of International Technology Transfer Benchmarks for Developing Countries, "International Journal of Technology Management and Sustainable Development" 2005, vol. 4, no. 3.
 5. A.H. JASIŃSKI, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 6. J. KOZŁOWSKI, Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD. Stan i problemy rozwoju, Departament Strategii i Rozwoju Nauki MNiSW, Warszawa 2008, s. 56.
 7. J. LU, CS. YU, C. LIU, J.E. YAO, Technology Acceptance Model for Wireless Internet, "Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy" 2003, vol. 13, no. 3, s. 206-222.
 8. The Measurement of Scientific and Technological Activities: Using Patent Data as Science and Technology Indicators. Patent Manuał, OECD, Paris 1994.
 9. T. PAKULSKA, Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, "Monografie i Opracowania" nr 536, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 119-120.
 10. Z. PASTUSZAK, Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie, Placet, Warszawa 2007, s. 113-129.
 11. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008 (wydanie polskie).
 12. Proposed Standard Method of Compiling and Interpreting Technology Balance of Payments Data (TBP Manual), OECD, Paris 1990.
 13. Revision of High-Technology Sector and Product Classification, OECD STI Working Paper 1997/2.
 14. Second Annual Survey of Knowledge Transfer Activities in Public Sector Research Establishments, Technopolis 2006; zasoby internetowe: http.//www.technopolis-group.com/ resources/downloads/reports/516_2005_PSRE_Report.pdf.
 15. A. ŻOŁNIERSKI (red.), Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport o stanie innowacji w Polsce, PARP, Warszawa 2006, s. 173.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu