BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolińska Małgorzata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Finansowanie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw : wyniki badania ankietowego
Źródło
Przegląd Organizacji, 2010, nr 6, s. 26-29, tab.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, Badania ankietowe
Enterprise innovation, Enterprise development, Development projects financing, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polskie przedsiębiorstwa korzystają z wielu źródeł finansowania ich rozwoju innowacyjnego. Aktualnie na prowadzenie działalności innowacyjnej przeznaczają przede wszystkim własne środki finansowe. W najbliższych kilku latach struktura finansowania innowacji będzie się zmieniać zgodnie z założeniami polityki innowacyjnej polskiego rządu. Przedsiębiorstwa będą wykorzystywać w większym stopniu fundusze UE oraz nowoczesne formy finansowania innowacji takie jak venture capital czy aniołowie biznesu. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na temat finansowania rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw w województwie lubelskim. (abstrakt oryginalny)

Polish companies take advantage of many sources of their innovative development financing. At present they allocate first of all own financial resources on their innovative activity. The structure of innovations' financing will be changed in companies next years in accordance with innovative politics guidelines of Polish government. Companies will use more EU funds and modern forms of innovations' financing as venture capital or business angels. Summary results of questionnaire research on financing of innovative development of Lubelskie region companies are described in this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. DOLIŃSKA, Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w: E. URBAŃCZYK (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 141-153.
  2. K. JANASZ, Rola kapitału w finansowaniu projektów innowacyjnych w gospodarce, w: J. SOKOŁOWSKI (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, t. 1, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 53.
  3. W. JANASZ, K. KOZIOŁ, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 112.
  4. J. JAWORSKI, Współpraca przedsiębiorstw z funduszami PE/VC a zdolność do kreacji wartości dla właścicieli, w: E. URBAŃCZYK (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 665.
  5. A. KŁOPOTEK, Finansowanie firmy innowacyjnej, w: A. SOSNOWSKA, S. ŁOBEJKO, A. KŁOPOTEK (red.), Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000, s. 131-136.
  6. A. ONISZCZUK-JASTRZĄBEK, Działalność badawczo-rozwojowa polskich przedsiębiorstw w kontekście globalizacji, w: J. RYMARCZYK, B. DRELICH-SKULSKA, W. MICHALCZYK (red.), Regionalizacja globalizacji, t. 2, AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 91.
  7. M. PANFIL, Fundusze Private Equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005, s. 15.
  8. T. PETERSON, The Need for Private Equity in Poland, in: Yearbook 2003, Polish Private Equity Association, Warszawa 2003, s. 70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu