BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berent Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Stopień dźwigni finansowej DFL : dziesięć metod pomiaru
Źródło
Przegląd Organizacji, 2010, nr 6, s. 30-34, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Dźwignia finansowa, Koszty w przedsiębiorstwie, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Metody pomiarowe
Financial leverage, Costs in companies, Company indebtedness, Measuring methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje próbę uporządkowania definicji i metodologii obliczania popularnego w analizie finansowej (zarówno w literaturze akademickiej, jak i w praktyce gospodarczej) stopnia dźwigni finansowej (degree of financial leverage – DFL). W tym celu zaprezentowano dziesięć sposobów obliczania DFL, z których dziewięć zaliczono do tzw. ujęcia dynamicznego, jeden do ujęcia statycznego. DFL w ujęciu dynamicznym daje się interpretować jako współczynnik elastyczności zysku netto względem zysku operacyjnego. W artykule zaproponowano alternatywną interpretację DFL, w której wskaźnik ten określa zależność pomiędzy zyskiem netto firmy z długiem a zyskiem netto firmy bez długu, tym samym wskazując bezpośrednio na wpływ zadłużenia na wyniki finansowe firmy. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to clarify the definition and methodology of degree of financial leverage (DFL) calculation. The measure is widely used in financial analysis in both academic literature and practical applications. The paper presents ten different methods to calculate DFL, of which nine are regarded as „dynamic", with the remaining formula classified as „static". DFL in a dynamic version can be interpreted as the net profit elasticity of operating profitability. The paper suggests also a new interpretation of DFL, which reflects the link between net profits of a geared and an ungeared company. By doing so, DFL focuses directly on the impact of debt on firm's profitability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BERENT T, Wcześniejszy wpływ gotówki a rentowność kapitału własnego, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 2. DILBECK H., A Proposal for Precise Definitions of "Trading on the Equity" and "Leverage": Comment, "Journal of Finance" 1962, vol. 17, no. 1.
 3. DUDYCZ T., Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału, "Rachunkowość" nr 4 /2001.
 4. DULINIEC A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 5. GHANDHI J.K.S., On the Measurement of Leverage, "Journal of Finance" 1966, vol. 21, no. 4.
 6. GITMAN L.J., Principles of Managerial Finance, 6th ed., Harper Collins, New York 1991.
 7. HUNT P., A Proposal for Precise Definitions of "Trading on the Equity" and "Leverage", "Journal of Finance" 1961, vol. 16, no. 3.
 8. JERZEMOWSKA M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 9. LORD R.A., The Impact of Operating and Financial Risk on Equity Risk, "Journal of Economics and Finance" 1996, vol. 20, no. 3.
 10. MANDELKER G.N., RHEE S.G., The Impact of the Degree of Operating and Financial Leverage on Systematic Risk of Common Stock, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1984, vol. 19, no. 1.
 11. MENSAH Y.M., Adjusted Accounting Beta, Operating Leverage and Financial Leverage as Determinants of Market Beta: A Synthesis and Empirical Evaluation, "Review of Quantitative Finance and Accounting" 1992, vol. 2, no. 2.
 12. OSTASZEWSKI J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2005.
 13. POMYKALSKA B., POMYKALSKI R, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 14. RUTKOWSKI A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.
 15. VAN HORNE J.C., WACHOWICZ J.M., Fundamentals of Financial Management, FT Prentice Hall, Harlow 2005.
 16. ŻWIRBLA A., Dźwignie ekonomiczne - produkty analizy wrażliwości modelu finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 36 (92), SKwP, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu