BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Rozwój kapitału intelektualnego jako determinanta trwałości wysokiego wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności w Polsce
Development of Intellectual Capital as a Determinant of the Sustainability of High Economic Growth and Just Inequalities in Poland
Źródło
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 1, s. 45-64, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Kapitał intelektualny, Nierówności społeczne
Economic growth, Intellectual capital, Social inequality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zamierzeniem autora było podkreślenie, że nowa polityka państwa skupiająca się na rozwoju kapitału intelektualnego, dąży do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który umożliwiłby przezwyciężenie luk rozwojowych oraz nierówności społecznych. Autor, na podstawie ustaleń zawartych w nowej teorii wzrostu, przedstawia przebieg rzeczywistych procesów w obszarze kapitału intelektualnego na poziomie mikro-i makroekonomicznym. Ocenia także zasoby kapitału ludzkiego Polski na tle krajów rozwiniętych oraz podaje postulaty pod adresem strategii sprzyjającej trwałości wysokiego wzrostu gospodarczego Polski.

In this article, the author demonstrates that a new state policy focused on the development of intellectual capital is essential to a level of sustainable economic growth that would enable the developmental gap to be bridged. Such a policy would also stimulate just social inequalities. The author supports his argument on the basis of the findings of the new growth theory, the course of real processes in the area of intellectual capital at the micro- and macroeconomic level, social inequalities in Poland after 1990, and existing connections between these categories. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K.J., Observations on Social Capital [w:] Social Capital: A Miltifaced Perspective, red. P. Dasgupta, J. Scragedlin, The World Bank, Washington D.C. 2000.
 2. Augustyniak S., Ciągle za małe wydatki na badania i rozwój, IDG. PL. Aktualności, 26 lutego 2004, www.igd.pl
 3. Azariadis C., Drazen A., Threshold Externalities in Economic Development, "Quarterly Journal of Economics" 1990, May.
 4. Bartosik M., Działania systemowe rządu na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki z udziałem sektora B + R, Materiały na seminarium RSSG przy Prezesie RM nt. Procesy innowacyjne w Polskiej gospodarce odbytego dn. 15 kwietnia 2005 r.
 5. Becker G.S., Human Capital Investment. An International Comparison, Centre of Educational Research and Innovation, OECD, 1998.
 6. Becker G., Murphy K., Tamura R., Economic Growth, Human Capital, and Population Growth, "Journal of Political Economy" 1990, vol. 98, nr 5.
 7. DasguptaP., Human Well-Being and the Natural Environment, Oxford University Press, Oxford 2001.
 8. Doepke M, de la Croix D., Inequality and Growth: Why Differential Fertility Matters, UCLA, Working Paper 2001.
 9. Domański R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 10. Domański R., Kapitał ludzki w rozwoju Polski - uwagi do problemu [w:] Wzrost gospodarczy w Polsce. Perspektywa średniookresowa, red. J. Lipiński, W. Orłowski, Dom Wydawniczy Bellona, PTE, Warszawa 2001.
 11. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 12. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 13. Hardin R., Trust in Government [w:] Trust and Governance, eds V. Braithwaite, M. Levi, Russell Sage Foundation, New York 1998.
 14. Kabaj M., Jak utworzyć 2 miliony miejsc pracy do 2010 r? Elementy strategii promowania zatrudnienia [w:] Tworzenie nowych miejsc pracy, Raport nr 47 RSSG, Warszawa 2004.
 15. Kapitał intelektualny: Odwieczne problemy a nowe propozycje metodologiczne [w:] Kapitał intelektualny, dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2001.
 16. Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 17. Lucas R.E., On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics" 1988, 22, nr 1.
 18. Pensje coraz bardziej zróżnicowane, "Rzeczpospolita" 2004, nr 216 (6899).
 19. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 20. Pocztowski A., Kapitał intelektualny, dylematy i wyzwania, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2001.
 21. Putnam R.D., Who Killed Civic Life, "The American Prospect", 1996.
 22. Romer P., Increasing Returns and Long - Run Growth, "Journal of Political Economy" 1986, nr 94.
 23. Social Capital and Civic Innovation: Learning and Capacity Building from the 1960s to 1990s, red. Sirianni C, Fridland L., referat na American Sociological Association Annual Meetings, August 20, Washington D.C., www.cpn.org./cpn/sections/nev_citizenship/theory/ socialcapital_civicinnov.html#community.
 24. Solow R.M., Technical Change and the Aggregate Production Function, "Review of Economics and Statistics" 1956, t. 39.
 25. Uwaga na grupę ryzyka, "Rzeczpospolita" 2004, nr 217 (6900).
 26. Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 27. Zak P.J., Knack S., Trust and Growth, "The Economic Journal", April 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6323
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu