BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pocztowski Aleksy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kierunki zmian funkcji personalnej we współczesnej organizacji
Changes in the Personnel Function in Modern Organisations
Źródło
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 1, s. 141-157, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Funkcja personalna, Elastyczność zatrudnienia, Outsourcing, Technologie teleinformatyczne, Zarządzanie wartością
Restructuring of enterprises, Human Resources Management (HRM), Personal function, Flexible employment, Outsourcing, Information and communication technologies, Value management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja kierunków zmian funkcji personalnej w szerszym kontekście restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz w świetle obecnych i przyszłych wyzwań stojących przed nim. (fragment tekstu)

Nowadays, human resources management is facing challenges resulting from the growing importance of knowledge as a source of a competitive advantage. As a result of these changes, the role of the personnel function seems to be moving from a strictly administrative one to a more strategic and internal service. The paper addresses this issue with regard to emerging challenges for human resources management in the context of an enterprise functioning under the conditions of hypercompetition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak A., Od szkolenia do organizacyjnego uczenia się [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 2. Antczak Z., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Antykwa, Warszawa-Kluczbork 2004.
 3. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 4. Borkowska S., Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, IPiSS, Warszawa 1998.
 5. Bramhan J., Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 6. Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 7. Drucker P.F., Knowledge-worker Productivity, the Biggest Challenge, California Management Review, 1999, Winter, nr 2.
 8. Drucker P.F., Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
 9. Drucker P.F., They're Not Employees, They're People, Harvard Business Review, February 2002.
 10. Fisher K., Duncan-Fisher M., The Distance Manager. A Hands-on Guide to Managing Off-Site Employees and Virtualnteams, McGraw-Hill, New York 2001.
 11. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 12. Human Resource Management. A Critical Text, ed. J. Storey, Thomson Learning, London 2001.
 13. Jeruszka U., Uczenie (się) - rozwijanie umiejętności - praca (w perspektywie rozwoju GOW i procesów integracyjnych) [w:] Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, red. B. Balcerzak-Paradowskiej, IPiSS, Warszawa 2003.
 14. Lipka A., Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2002.
 15. Makin P., Cooper C., Cox Ch., Organizacje a kontrakt psychologiczny, PWN, Warszawa 2000.
 16. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 17. Pfeffer J., Sutton R.I., Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 18. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003, nr 1.
 19. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
 20. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 21. Programy praca - życie a efektywność firm, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2003.
 22. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001.
 23. Robbins S.P., Managing Today, Prentice-Hall International, Inc., New Jersey 1998.
 24. Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny [w:] System informacji strategicznej, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 25. Rosenoer J., Armstrong D., Gates J.R., Firma w internecie, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
 26. Rybak M., Zintegrowane uczenie się organizacji a zarządzanie zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 27. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
 28. Ulrich D., Human Resource Champions, The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results, Harvard Business School Press, Boston 1997.
 29. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 30. Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6323
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu