BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego
The Role of Local Self-Governments in Shaping Public Order and Safety
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 7-8, s. 123-139, przypisy
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo publiczne, Administracja samorządowa, Policja
Public security, Self-government administration, Police
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szczególnym dobrem wymagającym ochrony ze strony administracji publicznej jest bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia społecznego. W obowiązujących rozwiązaniach legislacyjnych gminy otrzymały niezależność i swobodę podejmowania decyzji w zakresie podejmowanych działań, które jednak powinny być podporządkowane przypisanym im zadaniom. Analiza ustawowych działań i zadań gmin wskazuje, że bezpośrednio lub pośrednio wpływają one na poziom bezpieczeństwa publicznego. Stanowiło to przesłankę do podjęcia badań dotyczących roli samorządów gminnych w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego. W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań i potencjalne działania, jakie można podjąć w odniesieniu do określonych zagrożeń. (abstrakt oryginalny)

A particular right which requires protection by public administration is the safety and security of life, health and public property. In the legislative solutions in force, municipalities have received independence and freedom in making decisions on the activities conducted, which should be included in the tasks assigned to them. The analysis of the statutory activities and tasks of municipalities indicates that they directly or indirectly affect the level of public order and safety. This constitutes a premise for initiating research on the role of municipal self-governments in shaping public order and safety. The article presents the results of the research conducted and the potential activities which can be undertaken with respect to specific threats. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Bafia, Problemy kryminologii, Warszawa 1978, s. 77.
 2. P. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa 1999, s. 41.
 3. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 1999, s. 947.
 4. W. Kieżun, Struktury i kierunki zarządzania państwem, "Nauka" 2002/1.
 5. W. Kitler, Funkcje administracji publicznej w bezpieczeństwie narodowym, w: Z. Piątek, B. Wiśniewski, A. Osierd (red.), Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa, Bielsko-Biała 2007, s. 20–29.
 6. B. Kożuch, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2004, s. 59.
 7. M. Kulesza, Konsolidacja zarządzania w samorządzie – wybrane zagadnienia, "Samorząd Terytorialny" 2006/7–8, s. 5–17.
 8. M. Kulesza, Państwo – Obywatel – Samorząd, "Samorząd Terytorialny" 2007/9, s. 5–16, 14.
 9. S. Lipski, Zarządzanie bezpieczeństwem – wybrane kwestie terminologiczne, w: K. Rajchel (red.), Próba identyfikacji współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. Materiały konferencyjne, Warszawa 2006, s. 140.
 10. B. Sprengel, Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, Włocławek 2004, s. 13.
 11. R. Szałowski, Ochrona bezpieczeństwa jako zadanie gminy i Policji z punktu widzenia nauki administracji, "Samorząd Terytorialny" 2005/5, s. 57–64, 59.
 12. J. Zaborowski, Administracyjnoprawne ujęcie pojęć bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny, "Zeszyty Naukowe ASW" 1985/41, s. 129–130.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu