BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw
Predicting Insolvency of Forwarding Enterprises
Źródło
Ekonomista, 2010, nr 5, s. 701-728, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo spedycyjne, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Upadłość przedsiębiorstwa, Modele ekonomiczne
Forwarding firm, Enterprises bankruptcy forecasting, Enterprise bankruptcy, Economic models
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W pracy zweryfikowano przydatność obecnych modeli predykcyjnych do prognozowania upadłości przedsiębiorstw spedycyjnych w uwarunkowaniach gospodarczych Polski. Na podstawie badań stwierdzono, że dotychczasowe modele służące do prognozowania upadłości zmniejszyły swą użyteczność w stosunku do przedsiębiorstw tej branży. Dlatego autor zbudował własny model predykcyjny dla przedsiębiorstw spedycyjnych działających w Polsce. Model ten charakteryzuje się wysoką prawidłowością wskazań, a ponadto może być użytecznym narzędziem dla banku w procedurze udzielania kredytów przedsiębiorstwom spedycyjnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is verification of the relevance of existing models for predicting insolvency of forwarding enterprises in the present economic conditions. It is shown that the existing insolvency prediction models have lost some of their forecasting utility. Therefore the author constructed a new discriminate analysis model for forwarding enterprises active in the present economic conditions of Poland. The model gave highly satisfactory results for the analyzed group of enterprises and can be a useful tool for the banks in the credit procedure for forwarding enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.L, Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance" 1968, t. 23, nr 4.
 2. Altman E.I., Corporate Financial Distress. A Complete Guide to Predicting, Avoiding and Dealing with Bankruptcy, John Wiley & Son, New York 1983.
 3. Antonowicz R, Ocena skuteczności badania polskich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu wybranych modeli dyskryminacyjnych, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, SGH, Warszawa 2008.
 4. Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, red. E. Mączyńska, SGH, Warszawa 2008.
 5. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 6. Czekaj J., Dreszer Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, WN PWN, Warszawa 2006.
 7. Franc-Dąbrowska J., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia, SGGW, Warszawa 2008.
 8. Fulmer J.G. Jr, Moon J.E., Gavin T.A., Erwin M.J., A Bankrupcy Classification Model for Small Firms, "Journal of Commercial Bank Lending" 1984, lipiec.
 9. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1996.
 10. Gasza R., Związek między wynikami analizy typu Altmana a kształtowaniem się kursów akcji wybranych spółek giełdowych w Polsce. Rezultaty badań najstarszych spółek giełdowych w latach 1991-1995, "Bank i Kredyt" 1997, nr 3.
 11. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
 12. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 6.
 13. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej Zh, "Rachunkowość" 2001, nr 5.
 14. Jędrzejewski S., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstw, Ostrów Wielkopolski 2005.
 15. Klimczak K., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa w Polsce, "Forum Rachunkowości" 2007, nr 4.
 16. Legault J., CA-Score. A Warning System for Smali Business Failures, "Bilans" 1987, nr 6 (http://www.sands-trust.com).
 17. Maciejewska J., Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.
 18. Mączyńska E., Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, "Zeszyty Naukowe" 2004, nr 49.
 19. Mączyńska E., Kreowanie i konstrukcja modeli dyskryminacyjnych jak narzędzi ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw, w: Zagrożenie upadłością, red. K. Kuciński, E. Mączyńska, "Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarski Narodowej", tom XCIII, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, SGH, Warszawa 2005.
 20. Prawo upadłościowe, ustawa z 24.10.1934, Dz.U. z 1991, nr 118, póz. 512.
 21. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 22. Rogowski W.K., Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, "Bank i Kredyt" 1999, nr 6.
 23. Rybicki R, Ocena ryzyka upadku przedsiębiorstwa, "Manager" 2002, nr 7.
 24. Sands E., Gordon E., Business Failure Prediction and the Efficient Market Hypothesis, Simon Fraser University, Vancouver 1980.
 25. Schwartz A., A Normative Theory of Business Bankrupcy, Paper 32, Yale University, 2004, (http://law.bepress.com/alea/14th/art32).
 26. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 27. Springate G.L.Y, Predicting the Possibility of Failure in a Canadian Firm, Simon Fraser University, Vancouver 1978.
 28. Stasiewski T., Z-Score - indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1996, nr 12.
 29. Wasilewski M., Efektywność przedsiębiorstw rolniczych a poziom kapitału obrotowego, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2007, nr 1.
 30. Waśniewski Z., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 31. Zarzecki D., O metodach oceny zagrożenia bankructwem i możliwościach ich wykorzystywania w Polsce, w: Rynek kapitałowy, cz. I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000. http://www.coface.pl (08.09.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu