BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ząbkowicz Anna (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa)
Tytuł
Ewolucja celu władzy monetarnej. Przypadek Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych
Evolution of Monetary Policy Objective. US Federal Reserve Case
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 83, s. 99-124, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Aktywa finansowe, Wzrost gospodarczy, Rynki finansowe
Financial assets, Economic growth, Financial markets
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
System Rezerwy Federalnej
Federal Reserve System (Fed)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Analiza przypadku Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych stwarza historyczny kontekst dla faktów, które spowodowały narastanie międzynarodowego kryzysu finansowego w drugiej połowie obecnej dekady. Zarazem z przykładu Fedu można wyciągnąć wnioski dla polityki stabilnego pieniądza. Wydaje się, że im większa rola rynków finansowych w gospodarce, tym wyraźniej ujawnia się związek między kondycją bankowości komercyjnej oraz koniunkturą na rynkach akcji i -jak pokazuje współczesny boom i załamanie na rynku pożyczek hipotecznych - także na rynku nieruchomości. Wydaje się także, iż w polityce amerykańskiego banku centralnego od bez mała dwudziestu lat faktycznie chodzi nie tyle o ograniczanie inflacji, ani nawet -stabilizację rynków finansowych, co o podtrzymywanie wzrostu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The analysis of the US Federal Reserve case provides a historical context for facts caused unfolding financial crisis in the second half of current decade. The example of Fed also gives conclusions for the policy of stable currency. It appears that the more significant the role of financial markets in economy is, the more apparent the relation between the shape of commercial banking and stock market situation is. Moreover, as proved by the current boom and bust in mortgage market, the relation concerns real estate market as well. However, it seems that the policy of the US Central Bank pursued for almost the past twenty years has been targeted not at curbing inflation, neither at financial markets stability, but at sustaining the economic growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brenner R., The Boom and the Bubble: The US in the World Economy, Veso, New York/London, 2002.
 2. Brenner R., The Capitalist Economy, 1945-2000: A Reply to Konings and to Panitch and Gindin, w: Varieties of Capitalism, Varieties of Approaches, red. David Coates, Palgrave MacMillan, Basingstoke and New York, 2005.
 3. Brenner R., Uneven development and the long downturn: the advanced capitalist economies from boom to stagnation, "New Left Review", No. 229, s. 1-265, 1998.
 4. Brenner R., Competiton and Class: A Reply to Foster and Brenner, "Monthly Review", vol. 51, nr 7, December, 1999.
 5. Crotty J., The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competition and 'Modern' Financial Markets on Nonfmancial Corporation Performance in the Neoliberal Era, w: Financialization and the World Economy, red. Gerald A. Epstein, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton MA, 2005.
 6. Downes J., Dictionary of Finance and Investment Terms, Jordan Elliot Goodman, New York, 1991.
 7. Dumenil G., Levy D., Costs and Benefits of Neoliberalism: A Class Analysis, w: Financialization and the World Economy, red. Gerald A. Epstein, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton MA, 2005.
 8. Financialization and the World Economy, red..Gerald A. Epstein, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton MA, USA, 2005.
 9. Krippner G.R., The financialization of the American Economy, "Socio-Economic Review" nr 3, 2005, s. 173-208.
 10. Krugman P., Is Fiscal Policy Poised for a Comeback?, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 21 (Fiscal Policy), No.4, Winter, 2005, s. 530-536.
 11. Krugman P., Innovating the Way to Financial Crisis, "The New York Times", 8 December, 2007.
 12. Lehman M.B., The Wall Street Journal Workbook. Real World Economic Applications, Irwin McGraw-Hill, Boston - Burr - Ridge - Dubuque - Madison - NewYork - San Francisco-St. Louis, 1997.
 13. Parenteau R., The Late 1990's US Bubble: Financialization in the Extreme, w: Financialization and the World Economy, red. Gerald A. Epstein (Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton MA, 2005.
 14. Polański Z., Polityka pieniężna, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
 15. Sławiński A., Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne, „Bank i Kredyt", nr 8-9, 2007, s. 12- 17.
 16. Sławiński A., Bąble małe i duże, „Rzeczpospolita" z dn. 22 lutego, 2008.
 17. The Federal Reserve System. Purposes @ Functions, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington D.C., 1994.
 18. Thurow, L. C., The Future of Capitalism, William Morrow and Company, Inc. New York, 1996.
 19. Walsh C.E., Monetary Theory and Policy, MIT Press, Cambridge, 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu