BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Tomasz
Tytuł
Mierzenie efektywności marketingu
Marketing Effectiveness Measurement
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 2, s. 49-55, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność marketingu, Badanie efektywności, Pomiar efektywności, Mierniki efektywności, Metodologia oceny efektywności
Marketing efficiency, Research efficiency, Efficiency measurement, Effectiveness indicators, Effectiveness assessment methodology
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Znaczenie pomiaru efektywności marketingu w ciągu ostatnich lat zdecydowanie wzrosło. Związane jest to w dużej mierze z presją na poprawę bieżących wyników finansowych przedsiębiorstw, i dążeniem do eliminacji działań, które nie przyczyniają się do tworzenia wartości. Potrzebne są zatem systemy pozwalające na ocenę działań marketingowych, również pod kątem ich racjonalności ekonomicznej. Artykuł zawiera propozycję modelu procesu budowy takiego systemu. (abstrakt oryginalny)

During the last years the meaning of the marketing effectiveness measurement had increased decidedly. In a great extent it is linked with the pressure on the improvement of the enterprises current financial effects, and aspirations to cancel activities which does not contribute to the value creation. So here are necessary the systems which permit to evaluate the marketing functions, also in respect of its economic rationality. A model of a process to built such a system is proposed in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 1) Adamska A., Dąbrowski T., Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu do synergii, CH Beck, Warszawa 2007.
  2. 2) Baran R., Miary stosowane przy ocenie efektów działań marketingowych, „Marketing i Rynek" 2008, nr 1.
  3. 3) Baran R., Ocena efektywności marketingu, „Marketing i Rynek" 2007, nr 9.
  4. 4) Efektywność marketingu, Wrzosek W. (red. nauk.), PWE, Warszawa 2005.
  5. 5) Karasiewicz G., Pomiar efektywności strategii marketingowych - kluczowe problemy, „Problemy Zarządzania" 2007, nr 2.
  6. 6) Kozielski R., Wskaźniki pomiaru sprawności marketingowej, „Problemy Zarządzania" 2007, nr 2.
  7. 7) Koszty i efekty działań marketingowych, Garbarski L. (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
  8. 8) Wskaźniki marketingowe, Kozielski R. (red. nauk.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 66.
  9. 9) Wrzosek W., Krzyżanowska M., Podstawy oceny efektywności marketingu, „Marketing i Rynek" 2007, nr 12.
  10. 10) Wrzosek W., Wokół efektów marketingu, „Marketing i Rynek" 2006, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu