BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Waldemar (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Wiedza w procesach zarządzania
The Knowledge in Management Processes
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 2, s. 56-60, rys., tabl., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza w organizacji, Zarządzanie wiedzą, Jakość informacji, Proces zarządzania
Knowledge in organization, Knowledge management, Information quality, Management process
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Wiedza i informacja, a w szczególności ich jakość i aktualność, stają się istotnymi czynnikami konkurencyjności współczesnej organizacji, a zatem powinny być traktowane jako jej zasób strategiczny. Posługując się m.in. badaniami opisanymi już w literaturze naukowej autor omawia cechy wiedzy, oraz wskazuje konieczność multidyscyplinarnego podejścia do zarządzania nią. (abstrakt oryginalny)

The knowledge and information, especially their quality and actual value, are substantial factors of the contemporary enterprise’ competitiveness. They should then be treated as the strategic resources. Employing, a.o., the research described already in the scientific literature, the author discusses the knowledge’ features and affirms, that its management needs multidisciplinary approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 1) Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydawnictwo TRIADA, 2000.
  2. 2) Grudzewski W., Hejduk L, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
  3. 3) Jeżak J., Strategic management - mechanistic and organic approach, [w:] Wilmańska-Sosnowska S. (red.), Management sciences and knowledge based society, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
  4. 4) Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2005.
  5. 5) Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warszawa 2006.
  6. 6) Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Sitko-Lutek A. (red.), PWN, Warszawa 2007.
  7. 7) Problemy współczesnego zarządzania, Matczewski A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
  8. 8) Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Perechuda K., Sobińska M. (red.), Difin, Warszawa 2008.
  9. 9) Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Skrzypek E., Sokół A. (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
  10. 10) W kręgu zarządzania. Spojrzenie multidyscyplinarne, Borkowski T., Marcinkowski A., Oherow-Urbaniec A. (red.), Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zarządzania, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu