BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Studziński Artur K.
Tytuł
Idea spółek spin-off w biofarmacji
Concept of Spin-off Companies in Biopharmacy
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 2, s. 66-73, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł farmaceutyczny, Przedsiębiorstwo farmaceutyczne, Biotechnologia, Spin-off, Wspieranie przedsiębiorczości
Pharmaceutical industry, Pharmaceutical company, Biotechnology, Spin-off, Entrepreneurship support
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Polska i światowa gospodarka wiążą duże nadzieje z rozwojem sektora farmaceutycznego i związanymi z nim biotechnologiami. Jednym ze sposobów jest wspomaganie inicjatyw i myśli technologicznej prezentowanych przez instytuty naukowo-badawcze, środowisko akademickie, młodych naukowców, oraz zachęcanie ich do zakładania spółek „odpryskowych” − spin-off. Artykuł zawiera analizę funkcjonowania i roli tej nowej formy przedsiębiorczości, podkreślając jej przyszłościowy charakter. (abstrakt oryginalny)

In the Polish and world economy big hopes stirs up the development of pharmaceutical branch, and linked with it biotechnologies. One of the methods is to support the initiatives and technologic thought offered by the scientific institutes, academic circles, young scientist, and to encourage them to create the spin-off companies. The article analyses the operations and functions of this new form of enterprises, putting emphasis on its importance in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 1) Beuzekom B., Arundel A., OECD Biotechnology Statistics, 2006.
 2. 2) Borowicz P., Jarecka M., Terapeutyczne i rynkowe perspektywy rekombinowanych leków, „Biotechnologia", Vol. 4, Nr 71, 2005, s. 7-27.
 3. 3) Dubin A., Stan i Kierunki Rozwoju Biogospodarki, Raport MNiSW, 2007.
 4. 4) Gromada G., Finansowanie rozwoju start-up'ow biotechnologicznych przez fundusz MCI.BioVentures, Materiały prezentacyjne z VII Targów Biotechnologii i Biobiznesu, Łódź 15-16 maja 2008.
 5. 5) http://adamed.com.pl, 5.04.2008.
 6. 6) http://celonresearch.com/, 5.04.2008.
 7. 7) http://mabion.eu./strategia, 5.04.2008.
 8. 8) http://www.usra.edu/galleries/default-file/space_economy, The Space Economy, 10.05.2008.
 9. 9) Lowe C.R., Commercialisation and spin-out activities of the Institute of Biotechnology, "Journal of Commercial Biotechnology", July 2005, Vol. 11., No. 4, s. 307-317.
 10. 10) MIT: The Impact of Innovation, BankBoston, 1997.
 11. 11) Materiały Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Innowacje i Transfer Technologii, Słownik pojęć, Warszawa 2005.
 12. 12) Ndonzuau F.N., Pirnay F., Surlemont B., A stage of model academic spin-off creation, "Technovation" No. 22, 2002, s. 281-289.
 13. 13) Nios J., Reid S., Biotechnology and Nanotechnology: Science-based Enabling Technologies as Windows of Opportunity for LDC's, World Develop, Vol. 35, No. 3, 2007, s. 426-438.
 14. 14) OECD Science, Technology and Industry, Scoreboard, 2007 Edition.
 15. 15) Parhankangas A., Arenius P., From a corporate venture to an independent company: a base for taxonomy for corporate spin-off firms, "Research Policy", No. 32, 2003, s. 461-481.
 16. 16) Raport końcowy z badań, Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 17. 17) Tamowicz R, Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Materiały Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu