BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Czynniki wpływające na rodzaje cen transferowych stosowanych w przedsiębiorstwie
The Features Influencing the Types of Transfer Prices Used in Enterprises
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 233, s. 205-215, schematy, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty finansowe a rozwój przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Ceny transferowe, Zarządzanie cenami, Instrumenty zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Podmioty gospodarcze
Transfer pricing, Administered prices, Management instruments, Enterprise management, Business entity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na zakres pojęcia oraz klasyfikacje cen transferowych wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze. (fragment tekstu)

The scope of transfer pricing was discussed. The different types of transfer prices were given. The features concerning transfer pricing were indicated. The tax possibility of using different types of transfer prices in enterprises were outlined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baćkowski D., Stosowanie cen transferowych w Polsce w świetle badań ankietowych, "Rachunkowość" 2002, nr 3.
 2. Behme W.,. Schimmeipfeng K, Verrechnungspreise als Mechanismus zur Lenkung selbstaendiger Geschaeflseinheiten, "Das Wirtschaftsstudium" 1993, Nr. 8/9.
 3. Caban W., Decentralizacja w korporacjach amerykańskich. Mierniki, ceny transferowe, bodźce, PWN, Warszawa 1972.
 4. Cravens K., Examining the Role of Transfer Pricing as a Strategy for Multinational Firms, "International Business Review" 1997, No. 6.
 5. Dmowski A., Ceny transferowe. Analiza regulacji prawnych. Przykłady dokumentacji podatkowej, Difin, Warszawa 2006.
 6. Eccles R., The Transfer Pricing Problem, Lexington Books, Toronto 1985.
 7. Jaeger H., Die Bewertung von konzerninternen Lieferungen und Leistungen in der operativen Planung, Phisica Verlag, Heidelberg 1987.
 8. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Łódź 1999.
 9. Kabalski P., Rachunkowość w zarządzaniu cenami transferowymi, Gdańsk 2001.
 10. Kabalski P., Wpływ cen transferowych na sprawozdania finansowe, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 1999, nr 9.
 11. Kilger W., Die Aufgaben von Konzernverrechnungspreisen in der Planung und Rechnungswesen,[w:] Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis lieber aktuelle Fragen des Finanzmanagements,Volkswagenwerk AG, Wolfsburg 1984.
 12. Kincel W., Ceny wewnętrzne, PWE, Warszawa 1978.
 13. Klein W., Nahl F., Zschiegner H., Klein K., Konzernrechnungslegung und Konzernverrechnunspreise, Verlag Stuttgart 1983.
 14. O'Shaughnessy M., Ceny transferowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003.
 15. Raupach A., Verrechnungssysteme multinationaler Unternehmen, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, Herne/Berlin 1999.
 16. Popkes W., Internationale Pruefung der Angemessenheit steurlicher Verrechnugnspreise: Auswirkung des OECD-Berichts in einzelnen Laendern, Bielefeld 1989.
 17. Schronberger S., Das Problem unangemessener Verrechnungspreise im internationalen Konzern, Verlag Mainz Wissenchaft Verlag Aachen, Achen 1998.
 18. Siegfried G., Verrechnungspreise im nationalen und internationalen Steuerrecht, Wirtschaftswissenschaftliches Studium 1992, Nr. 5.
 19. Sojak S., Ceny transferowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 20. Szymański K., Pietrasik A., Ceny transferowe, ODDK, Gdańsk 2003.
 21. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
 22. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., nr 137, poz. 926, z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu