BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puczkowski Benedykt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Pomiar wiedzy w województwach
Measurement of Knowledge in Voivodships
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 2, s. 88-97, rys., tabl., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Pomiary, Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Region, Poziom edukacji, Rozwój przedsiębiorczości, Innowacyjność regionu
Measurement, Knowledge, Knowledge management, Region, Level of education, Entrepreneurship development, Regional innovation
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W Polsce wskaźnik gospodarki wiedzą (KEI) sięga 7,52. Jest więc niski w porównaniu z krajami najlepiej rozwiniętymi gospodarczo, dla których średnia wynosi 8,00. Jednym z głównych powodów jest niski poziom implementacji rozwiązań innowacyjnych w przemyśle. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań autora, który za pomocą metodyki Banku Światowego wyliczył stosowne wskaźniki dla polskich województw. Analiza precyzyjnie ukazuje potrzebę implementacji wiedzy w poszczególnych regionach kraju, i porównanie ich z odmiennymi warunkami występującymi w innych krajach i regionach świata. (abstrakt oryginalny)

The coefficient of knowledge economy in Poland (the KEI = 7,52) is low in comparison with the countries of high developed economy, where this index average reaches 8,00. One of the main reasons is a low level of innovative solutions implementation in the industry. In the article the author presents the results of his research, in which using the World Bank methodology has calculated the rates of KEI for respective Polish voivodships. The analysis demonstrated precisely the need of the knowledge implementation in particular regions of the country, and their comparison with different conditions existing in other countries and regions of the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 1) Cartelli A., ICT and knowledge construction, towards new features for socio-technical approach, "The Learning Organization", Vol. 14 No. 5, 2007, p. 436-449.
  2. 2) Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, (red.) M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
  3. 3) Kalling T., The lure of simplicity: learning perspectives on innovation, “European Journal of Innovation Management", Vol. 10 No. 1, 2007, p. 65-89.
  4. 4) Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2006.
  5. 5) Plessis M., The role of knowledge management in innovation, "Journal of Knowledge Management", Vol. 11 No. 4, 2007, p. 20-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu