BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźniakowska Magdalena (Fundacja Partnerstwo dla Środowiska)
Tytuł
Ekoinnowacje szansą rozwoju MŚP
Ecoinnovations, a Chance for Development
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2010, nr 4 (7), s. 67-72, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ekologia, Ochrona środowiska, Ekoinnowacje
Innovations, Small business, Ecology, Environmental protection, Eco-innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesna gospodarka globalna stawia przed przedsiębiorstwami coraz wyższe wymagania, co jest związane między innymi ze wzrostem znaczenia innowacyjnych i zaawansowanych technologii determinujących procesy ekonomiczne. Aby propagować innowacyjne technologie oraz wspomagać ich wdrażanie w polskich firmach, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zaangażowała się w międzynarodowy projekt SPIN „Sustainable production through innovation". SPIN kieruje swoją ofertę zarówno do jednostek badawczo-rozwojowych oraz firm już stosujących ekologiczne technologie, jaki firm dopiero poszukujących innowacyjnych rozwiązań. W ramach projektu oprócz bezpośredniego doradztwa przez punkt kontaktowy, firmy mogą brać udział w spotkaniach na terenie Polski, Niemiec, Danii, Litwy, Estonii, Finlandii i Szwecji. Stworzono również bazę innowacji zawierającą przykłady najnowszych technologii ekologicznych. FPDS już od wielu lat współpracuje z polskimi MŚP, nie tylko w ramach projektu SPIN ale przede wszystkim w trwającym już 12 lat programie Czysty Biznes. Pomaga on firmom realizować sprawdzone i nowatorskie inicjatywy proekologiczne, aby stały się stałymi elementami systemu zarządzania firmą, w bezpośredni sposób przyczyniając się do zwiększenia jej konkurencyjności. Aby lepiej odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstw FPDS od kilku lat przeprowadza ankiety wśród MŚP, dotyczące ich działań proekologicznych, motywów i barier ograniczających prowadzenie działań zmniejszających ich wpływ na środowisko. (abstrakt oryginalny)

Lately, the growing importance of innovation in shaping the modern economy can be noticed. In order to promote innovative technologies and assist in its implementation in Polish companies, Environmental Partnership Foundation is involved in international project SPIN „Sustainable production through innovation". SPIN addresses its offer to both the R & D units and companies already using green technologies as well as businesses just looking for innovative solutions. The project offers not only direct contact points for advice, but also opportunities for businesses, which can take part in meetings in Poland, Germany, Denmark, Lithuania, Estonia, Finland and Sweden. A database containing examples of the latest innovation of green technologies was also established. The Polish Environmental Partnership Foundation cooperates with Polish SMEs, not only within the SPIN project but primarily in the Clean Business Programme. The programme helps Polish SMEs to improve their resources management and reduce their negative environmental impact through the reduction of energy, water, materials use and waste minimisation. Environmental effects will also translate into economic benefits and will motivate companies to undertake further environmental improvements as well as to engage in social and ecological actions. In order to better meet the needs of enterprises, for several years Polish Environmental Partnership Foundation has conducted a survey among SMEs. The aim of the survey was to determine the environmental awareness of companies and their willingness to take action to protect the environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. FPDS, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, http://czystybiznes.pl/pl/, [25.06.2010].
 2. FPDS, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Konkurencyjni dzięki ekologii, 10 lat Czystego Biznesu w Polsce, Kraków 2008a.
 3. FPDS, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Problemy oddziaływania małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko. Opracowanie badania ankietowego przeprowadzonego w 2009 roku, Kraków 2009.
 4. FPDS, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Problemy oddziaływania małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko. Opracowanie badania ankietowego przeprowadzonego w 2008 roku, Kraków 2008b.
 5. FPDS, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Problemy zarządzania środowiskiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, badania ankietowe prowadzone w 2006 roku, Kraków 2006.
 6. FPDS, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Problemy zarządzania środowiskiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, badania ankietowe prowadzone w 2003 roku, Kraków 2003.
 7. FPDS, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Problemy zarządzania środowiskiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, badania ankietowe prowadzone w 2002 roku, Kraków 2002.
 8. FPDS, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Przyczyny podejmowania działań prośrodowiskowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, badania ankietowe prowadzone w 2004 roku, Kraków 2004.
 9. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Problemy zarządzania środowiskiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, badania ankietowe prowadzone w 2005 roku, Kraków 2005.
 10. Kornecki J., Michaliszyn B. i in., Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie kreowania nowych produktów innowacyjnych - rozwiązania proekologiczne, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Warszawa 2008.
 11. SPIN Polska, http://www.spin-project.eu/index.php5?node_id=SPIN+Polska;20&lang_id=1, [25.06.2010].
 12. SPIN, http://www.spin-project.eu/index.php5?node_id=Home;1&lang_id=1, [25.06.2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu