BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczyk Leszek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Zastosowanie metody prognozowanego kosztu jednostkowego w definiowaniu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa na przykładzie analizy zatrudnienia
Application of Projected Unit Cost Method in Defining the Costs of Enterprise's Operations on the Example of Analysis of Employment
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2010, nr 4 (7), s. 81-88, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Świadczenia pracownicze
Accounting, International Accounting Standards (IAS), Employee benefits
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omawiana jest problematyka związana z zastosowaniem metod aktuarialnych, ich wyceny oraz wpływu na wykazywany wynik finansowy działalności gospodarczej. Zasadność stosowania rozwiązań aktuarialnych w rachunkowości rezerw wynika z przyjęcia dominującej zasady true and fair view. Zastosowanie metody aktuarialnej jest omawiane z wykorzystaniem rozwiązań przewidzianych dla tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze. Obowiązek jej zastosowania wynika z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości: Nr 19 "Świadczenia pracownicze", w nawiązaniu do Nr 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych". Artykuł jest opisem analizy na rzecz jednego z przedsiębiorstw krakowskich. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issues connected with using the actuarial methods, their evaluation and the influence they have on a company's financial outcome. The legitimacy of using the actuarial solutions in accounting for reserves stems from accepting the dominant rule of "true and fair view." Using the actuarial method is discussed together with the question of creating reserves for employee benefits. The fact that this method has to be used is stated in International Accounting Standards: IAS 19 "Employee Benefits" in reference to IAS 1 "Presentation of Financial Statements". The article is the description of the analysis prepared for one of the Cracow's enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. "Biuletyn Informacyjny", wersja elektroniczna: www.zus.pl, [31.07.2010].
  2. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 "Świadczenia pracownicze", IASCF, Londyn 2001.
  3. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 26 "Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych", IASCF, Londyn 2001.
  4. Strategia polityki pieniężnej po 2003 r., Uchwała Rady Polityki Pieniężnej nr 2/2003, 25 luty 2003.
  5. Trwanie życia 2004, www.stat.gov.pl, [31.05.2010].
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (nowelizacja 2001, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
  7. www.bossa.com.pl, [31.05.2010].
  8. www.gpw.com.pl, [18.07.2010].
  9. www.zus.pl, [31.07.2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu