BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlina Anna (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Sposoby prezentowania osób starszych w reklamie : analiza wybranych zagadnień
Źródło
Folia Oeconomica Bochniensia, 2010, nr 8, s. 99-115, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Ludzie starsi, Przegląd literatury
Advertising, Elderly people, Literature review
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest wskazanie elementów stereotypowego prezentowania osób starszych w reklamach i określenie, czy są to elementy nacechowane pozytywnie czy negatywnie, co umożliwi znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy sposób prezentowania osób starszych w reklamach sprzyja powstawaniu negatywnych, czy tez pozytywnych postaw wobec starości i ludzi starszych. W pracy tej przekazy reklamowe traktowane będą jako sposób obrazowania rzeczywistości oraz narzędzie, za pomocą którego rzeczywistość jest tworzona. Przyjęto założenie, że sposób prezentowania ludzi starszych w reklamie jest, z jednej strony, zgodny z ich społecznym odbiorem, a z drugiej wpływa na postawy przyjmowane w stosunku do seniorów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albin K. Reklama - przekaz, odbiór, interpretacja,, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Bogunia-Borowska M., Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 3. Kowal-Orczykowska A., W niewoli reklamy'.' Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2007.
 4. Kozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania. S/koła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
 5. Kuchcińska M.. Postrzeganie ludzi starych przez dzieci i młodzież, [w:] Marzcc-Holka K. red.. Społeczeństwo. Demokracja. Edukacja. Nowe wyzwania w pracy socjalnej. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2000.
 6. Miszczak E., Stereotypowy obraz człowieka starszego w Polsce. [w:] Szukalski P., Kowalewski J., red.. Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, 305-311, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 7. Stangor Ch., Schallcr M., Stereotypy jako reprezentacje indywidualne i zbiorowe. [w:| Macrae C.N., Stangor Ch., Hewstonc M., red.. Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, 13-36, GWP, Gdańsk 1999.
 8. Szatrur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość: w polityce społecznej, ASPRA, Warszawa 2000.
 9. Tokarz B., Postawy wobec starości i ludzi starszych, Akademia rozwoju filantropii w Polsce, Warszawa 2005.
 10. Wojtasik L., Tauber R.D., Szkice z teorii i praktyki reklamy, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2005.
 11. Woźniak Z., Globalizacja problemów zdrowotnych i starzenia się a rodzina, [w:] Tyszka Z. red., Współczesne rodziny polskie, ich stan i kierunek przemian, U AM, Poznań 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-2310
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu