BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipczuk Michał
Tytuł
Koncepcja państwa zawarta w Państwie Platona oraz koncepcja ustroju idealnego opisanego w Prawach : próba porównania
Źródło
Folia Oeconomica Bochniensia, 2010, nr 8, s. 87-98
Słowa kluczowe
Platonizm, Filozofia, Filozofia prawa
Platonism, Philosophy, Law philosophy
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie wybranych problemów, jakie nasuwają koncepcje polityczne Platona, w perspektywie analizy porównawczej uwzględniającej dwa dzieła myśliciela. Są to: pochodzący z etapu średniego twórczości filozofa dialog Państwo oraz dialog Prawa, będący jego ostatnim dziełem. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jaeger W., Paideia, tłum. Plezia M., Warszawa 1962.
 2. Platon, Państwo, tł. Witwicki W., Kęty 2003. Nellleshipa R. L., Lectures on the Republic of Plato, London 1955.
 3. Crossa R. C. oraz Woozleya A. D., Plato's Republic. A philosophical Commentary, London 1964.
 4. Platon, Prawa, tł. Makowska M., Warszawa 1960.
 5. Vlastos G., Platonic Studies, Princeton, s. 194.
 6. Klosko G., The Development of Plato 's Political Theory, s. 222-3, Methuen 1986.
 7. Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. Gromska D., [w:] tegoż Dzieła Wszystkie, t. 5, s. 85-86, Warszawa 1996.
 8. Platon, Listy, tł. Maykowska M., s. 50-51, Warszawa 1987.
 9. Legutko R., Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona, s. 92 n, Kraków 1990.
 10. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie tł. Krahelska H., Warszawa 1993.
 11. Legutko R., Spór o Platona, [w:] tegoż Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte, s. 73-95, Kraków 1994.
 12. Taylor C. C. W., Plato's Totalitarianism, [w:] The Cambridge Companion to Plato's Republic, red. Kraut R., s. 32-34.
 13. Ryszard Legutko w książce Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona, Tukidydes, Wojna Peloponeska, tłum. Kumaniecki K., s. 108 nn., Warszawa 1988.
 14. Platon, Meneksenos, tłum. Tuszyńska-Maciejewska K., Warszawa 1994.
 15. Morrow G., Plato 's Cretan City, Princeton 1960, s. 565.
 16. Jaeger W., Teologia wczesnych filozofów greckich, tłum. Wocial J., s. 216, Kraków 2007.
 17. Leys W., Was Plato Non-political w: Plato. A collection of Critical Essays, t. II, red. Vlastos G., s. 167-173, New York 1971.
 18. Williams B., The Analogy of City and Soul in Plato's Republic [w:] The Cambridge Companion to Plato 's, Cambridge University Press, 1992,
 19. Jaeger W., Humanizm i teologia, tłum. Plezia M.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-2310
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu