BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nalepka Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Najbar Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Dochody gmin z nieruchomości w Polsce w latach 1999-2006
Local Authority Revenues from Property in Poland, 1999-2006
Źródło
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 2, s. 171-187, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Dochody gminy, Budżet gminy, Nieruchomości
District, Local revenues, District budget, Real estate
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie dochodów gmin i ustalenie, jaki udział w tych dochodach mają wpływy związane z nieruchomościami zarówno komunalnymi, jak i niekomunalnymi oraz ocena ich znaczenia dla gospodarki finansowej gmin. Rozważania zostały przeprowadzone w kontekście struktury budżetów wybranych krajów UE. (fragment tekstu)

The subject of this article is an analysis of a portion of local authorities’ own revenues, originating from both council and non-council property. Its main purpose is to establish what proportion of local authority revenue is associated with property. The authors identify those aspects of local authorities’ property management policy that could significantly impact on the size of revenues they obtain.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cymerman R., Cymerman J., Kotlewski L., Dochody gmin z opłat od nieruchomości, „Doradca Majątkowy” 2004, nr. 8 i 9.
 2. Dolata S., Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.
 3. Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym), kierownik tematu: A. Nalepka, wykonawcy: S. Belniak, S. Maciejowski, B. Klimek, M. Furmańska-Oćwieja, M. Głuszak, K. Kania, K. Najbar, BS 81/KENiPI/11/2002, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2002 (materiał niepublikowany).
 4. Hopfer A., Kowalczyk E., Kataster motorem napędowym polskiej gospodarki, „Nieruchomości C.H. Beck” 2004, nr 6.
 5. Kalinowska K., Podatek od nieruchomości kontra kataster, „Nieruchomość. Rynek. Prawo” 2000, nr 7.
 6. Koperkiewicz-Mordel K., Stanowienie przez rady gmin zwolnień i ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych, „Finanse Komunalne” 2005, nr. 1 i 2.
 7. Kotulski M., Podatek od nieruchomości w praktyce i orzecznictwie, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 8. Marona B., Restrukturyzacja majątkowa w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 687, Kraków 2005.
 9. Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości, kierownik tematu: A. Nalepka, wykonawcy: M. Furmańska-Oćwieja, M. Głuszak, K. Kania, B. Marona, K. Najbar, M. Uhruska, BS 20/KENIPI/3/2004/S/131, Akademia Ekonomiczna Kraków 2005 (materiał niepublikowany).
 10. Nalepka A., Marona B., Małkowska A., The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland, Materiały Konferencji Naukowej ERES 2005, Dublin 2005.
 11. Nowecki G.G., Projektowane zmiany w podatkach od nieruchomości w Polsce, „Świat Nieruchomości” 1999, nr 28.
 12. Rudzka-Lorens C., Siarek J., Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego [w:] Nowe zarządzanie w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa 2005.
 13. Słowik U., Kierunki zmian podatku od nieruchomości w Polsce w świetle procedur integracyjnych z Unią Europejską, Zeszyły Naukowe AE w Krakowie, nr 563, Kraków 2001.
 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Informacja o wykonaniu budżetu jednostek samorządu terytorialnego, t. II, Rada Ministrów, Warszawa 2005; www.mf.gov.pl
 15. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od I stycznia do 31 grudnia 2006 r. Informacja o wykonaniu budżetu jednostek samorządu terytorialnego, t. II, Rada Ministrów, Warszawa 2007; www.mf.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6323
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu