BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiedor Bogusław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki
Economic Crisis versus Crisis of Economic Science
Źródło
Ekonomista, 2010, nr 4, s. 453-466, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój nauk ekonomicznych, Rozwój nauki, Teoria ekonomii, Kryzys gospodarczy
Development of economic sciences, Development of science, Economic theory, Economic crisis
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Artykuł rozpoczyna teza, że nie ma uzasadnienia utożsamianie zjawisk kryzysowych w gospodarce, ani w sferze realnej, ani regulacyjnej, z kryzysem nauki ekonomicznej, gdyż nauka nie traci swej wartości poznawczej i siły predykcji. Kolejny wątek dotyczy tezy, że „normalny” rozwój ekonomii jako nauki to rodzaj wędrówki idei, w której ważną rolę odgrywają inspiracje, wynikające nie tyle z realnego świata, ile ze „świata ekonomistów” czyli z idei dominujących w środowiskach akademickich, a także z takich zjawisk otoczenia zewnętrznego jak nowe ideologie społeczne i polityczne, trendy cywilizacyjne i kulturowe, jak również zmiany geopolityczne. W końcowej części artykułu podjęta jest próba identyfikacji tych trendów cywilizacyjnych i technologicznych oraz zmian strukturalnych w rozwiniętych gospodarkach, które nie są należycie analizowane w ekonomii głównego nurtu, co prowadzi do osłabienia poznawczej, predykcyjnej i utylitarnej wartości nauki ekonomii. Autor stawia tezę o potrzebie „eklektyzmu”, rozumianego jako postulat poszukiwania właściwych elementów analitycznych i propozycji polityk gospodarczych w różnych (niekiedy konkurujących ze sobą) teoriach i szkołach współczesnej ekonomii. (skrócony abstrakt oryginalny)

The paper starts with the issue why crisis phenomena in the economy, both in its real and regulatory sphere, should not be identified with a crisis of economic science in cognitive and predictive terms. This is followed by presenting the idea of understanding the „normal" way of development of economic science as a from of migration of ideas in which a significant role is played by inspirations related not to the observation of real world but to the „world of economists" (ideas shared by academic communities), as well as phenomena of external environment such as new political and social ideologies, cultural and technological trends, and geopolitical changes. The paper ends with an attempt at identifying the civilization and technological trends and structural changes in modern economies which are not sufficiently analyzed in the mainstream economics, thus causing some crisis phenomena in its cognitive, predictive and utilitarian value. An „eclectic" approach is advocated, understood as a postulate to look for analytical and policy answers into various (sometimes competing) theories and schools in today's economics. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński M., Kostro K., Jakie korzyści odnosi ekonomia z badań nad własną historią, "Ekonomista" 2006, nr 6.
 2. Brzeziński M., Kryteria oceny dobrobytu społecznego. Z historii współczesnej ekonomii dobrobytu, praca doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
 3. Coyle D., Soulful Science. What Economists Really Do and Why IT Matters, Princeton University Press, Princeton 2007.
 4. Diverging Growth and Development, World Economic and Social Survey, World Bank and Oxford University Press, Washington 2006.
 5. Equity and Development, World Development Report 2006, World Bank and Oxford University Press, Washington 2006.
 6. Fiedor B., Nowa ekonomia instytucjonalna vs ekonomia głównego nurtu a proces transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań przyszłości, red. B. Fiedor, Z. Hockuba, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2009.
 7. Friedman B.M., The Moral Consequences of Economic Growth, Vintage Books, A Division of Random House, New York 2006.
 8. Hardt Ł. Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych a wzrost różnorodności współczesnej ekonomii, "Ekonomista" 2010, nr 1.
 9. Kołodko G., Wędrujący świat, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2008.
 10. Laudan L., Progress and its Problems, University of California Press, Berkeley 1977.
 11. Lewis P, Transforming Economics? On Heterodox Economics and the Ontological Turn in Economic Methodology, w: Transforming Economics. Perspectives on the Critical Realist Project, red. P. Lewis, Routledge, Abington 2004.
 12. Liberda Z.B., Maj E., Idee i nowoczesny wzrost, w: Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu, red. B. Fiedor, Z. Hockuba, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 13. Mongin P, Is there a Progress in Normative Economics, w: Is There Progress in Economics? Knowledge, Truth and the History of Economic Thought, red. S. Böhm, C. Gehrke, H. Kurz, R. Sturn, Edward Elgar, Aldershot 2002.
 14. Moździerz A., Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa 2009.
 15. Ross D., Economic Theory and Cognitive Science. Microexplanation, The MIT Press, Cambridge Mass. 2005.
 16. Sachs J.D., The End of Poverty, Penguin Books, New York 2006.
 17. Sadowski Z., Transformacja i rozwój. Wybór prac, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 18. Sadowski Z., W poszukiwaniu drogi rozwoju, Komitet Prognoz PAN, Warszawa 2006.
 19. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. II, PWN, Warszawa 1954.
 20. Stiglitz J.E, Globalizacja, WN PWN, Warszawa 2004.
 21. Szablewski A., Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych - na przykładzie energetyki, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Monografie nr 12, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2003.
 22. Weintraub E.R., Stabilizing Dynamics: Constructing Economic Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 1991.
 23. Wilkin J., Teoria wyboru publicznego - homo oeconomicus w sferze polityki, w: Teoria wyboru publicznego, red. J. Wilkin, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 24. Wojtyna A., Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu, w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań przyszłości, red. B. Fiedor, Z. Hockuba, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu