BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gotz-Kozierkiewicz Danuta (Akademia Finansów w Warszawie)
Tytuł
Kryzys informacyjnej funkcji pieniądza
Crisis of the Informative Function of Money
Źródło
Ekonomista, 2010, nr 4, s. 467-480, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Premia za ryzyko, Stopa procentowa, Rynki finansowe, Pieniądz
Risk premium, Interest rate, Financial markets, Money
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
O informacyjnej funkcji pieniądza w gospodarce decydują dwa główne mierniki jego wartości w czasie, siła nabywcza i stopa procentowa. Mają one kluczowe znaczenie dla związku finansów z gospodarką realną. Współczesne rynki finansowe absorbują zmiany stopy procentowej banku centralnego bez czytelnych ex ante skutków dla zmian popytu na dobra realne. Informacja o sile nabywczej pieniądza, podstawowy wskaźnik monetarny w krótkim i długim okresie, jest niemiarodajna w dostosowywaniu podaży pieniądza do realnego popytu na pieniądz. Zmiany systemowe wraz z postępem technologii i informatyki wpływają na zmianę miejsca i roli pieniądza i finansów w gospodarce w kierunku ich dominacji nad sektorem realnym. Nie pokrywa się to z akademicką teorią i czerpiącą z niej praktyką nauczania o współczesnej gospodarce. (abstrakt oryginalny)

Purchasing power and the interest rate, the two major measures of money value over the time, determine the informative function of money. These measures are of key importance for the relationship of finance and real economy. Contemporary financial markets have been absorbing the changing interest rate of the central bank without readable ex ante effects on changes in demand for real goods. Information about purchasing power of money, the fundamental monetary indicator both, in the short and in the long period, is not commensurable with money supply adjustment to real money demand. Systemic changes together with the progressive technology and informatics have been accentuating the change of the place and the role of money and finance in the economy, towards their dominance over the real sector. This would appear to be different from the academic theory and practice of teaching about the contemporary economy based on this theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, WN PWN, Warszawa 2000.
 2. Borio Cl., Market Distress and Vanishing Liquidity: Anatomy and Policy Options, "BIS Working Papers" 2004, nr 158.
 3. Duwendag D., Ketterer K.-H., Koesters W, Pohl R., Simmert D.B., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1996.
 4. Encyclopedia of Banking & Finance, red. Ch.J. Woelfel, Tenth Edition, A Bankline Publication, Probus Publishing Company, Chicago, Illinois; Cambridge, England 1994.
 5. "Financial Times", February 13, 2009.
 6. Friedman M., Intrygujący pieniądz. Z historii systemów monetarnych, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1994.
 7. Greenlaw D., Hatzius J., Kashyap A.K., Shin H.S., Leveraged Losses: Lessons from the Mortgage Market Meltdown, "U.S. Monetary Policy Forum Report" nr 2, Rosenberg Institute, Brandeis International Business School and Initiative on Global Markets, University of Chicago Graduate School of Business, Chicago 2008.
 8. Levich R.M., International Financial Markets. Prices and Policies, McGraw-Hill Irwin, London 2001.
 9. Nadler P.S., Banki komercyjne w gospodarce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993.
 10. North D.C., Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton 2005.
 11. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
 12. The MIT Dictionary of Modern Economics, red. D.W. Pearce, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu