BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kośny Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Porównanie ulg podatkowych na dzieci
Comparison for Tax Reductions on Children
Źródło
Ekonomista, 2010, nr 4, s. 481-491, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ulgi podatkowe, Podatek dochodowy od osób fizycznych, System podatkowy, Sprawiedliwość społeczna
Tax incentives, Individual income tax, Tax system, Social justice
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Współczesne konstrukcje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych opierają się na wykorzystaniu wielu instrumentów podatkowych. Oprócz zróżnicowanej skali podatkowej bardzo często stosowanymi rozwiązaniami są ulgi od dochodu oraz od podatku. Wykorzystanie tych instrumentów motywowane jest przede wszystkim zagwarantowaniem sprawiedliwości opodatkowania, a stosowanie ulg od dochodu i podatku traktowane jest zazwyczaj alternatywnie. Lambert i Yitzhaki [1997], przyjmując bardzo ogólną definicję sprawiedliwego podatku, pokazują jednak, że tylko ulga od dochodu , a nie od podatku. może być uzasadniona jako rozwiązanie sprawiedliwe. Celem artykułu jest określenie, na ile teoretyczne rozstrzygnięcia o sprawiedliwości określonych rozwiązań podatkowych znajdują odzwierciedlenie w praktycznych konsekwencjach zastosowania tych instrumentów. Przedstawiona analiza – przeprowadzona na danych urzędów skarbowych – wskazuje, że konsekwencje zastosowania obydwu instrumentów podatkowych są zbliżone. Uwzględniając dodatkowo ogólne założenia progresywnego systemu podatkowego, wykorzystanie odliczenia od dochodu wydaje się nawet bardziej zasadne. (abstrakt oryginalny)

Contemporary personal income tax systems incorporate diversity of tax Instruments. Besides basic Instruments, defining the tax schedule - tax scale, tax free amount and so on, very popular are tax exemptions and tax credits. Usage of these two instruments is justified with tax equity postulates and they are usually treated as almost identical in effect. However, Lambert and Yitzhaki [1997], analyzing a very general definition of the just tax, show that a tax exemption can be treated as equitable (under certain conditions) while a tax credit cannot. In the context of this result, the primary aim of this paper is the analysis, if this theoretical finding is reflected in practical consequences of usage of these two tax instruments. In order to reflect the actual effect of both instruments, presented analysis was made on the basis of the data taken from the local tax office. Results of presented analysis suggest - despite theoretical doubts - similar characteristics of both instruments. Moreover, taking into account progressive character of the tax system, application of tax exemption seems to be more justified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ebert U., Lambert P.J., Combined Income Taxes and Tax-Benefit Systems, "Economic Record" 1999, nr 75.
 2. Gomutowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 3. Kakwani N., Lambert P.J., On Measuring Inequity in Taxation: A New Approach, "European Journal of Political Economy" 1998, nr 14.
 4. Kakwani N., On the Measurement of Tax Progressivity and Redistributive Effect of Taxes with Applications to Horizontal and Vertical Equity, "Advances in Econometrics" 1984, nr 3.
 5. Kośny M., Mazurek E., Redistribution and Equity of Polish Personal Income Tax: Measurement Using Micro Data from Tax Returns, "Statistica & Applicazioni" 2009, nr 7.
 6. Lambert P.J., The Distributlon and Redistribution of Income, Manchester University Press, Manchester 2001.
 7. Lambert P.J., Yitzhaki S., Income Tax Credits and Exemptions, "European Journal of Political Economy" 1997, nr 13.
 8. Mazurek E., Kośny M., Wyznaczanie szerokości przedziałów dochodowych w dekompozycji współczynnika redystrybucji, w: Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej, red. J. Pociecha, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 9. Ok E.A., On the Principle of Equal Sacrifice in Income Taxation, "Journal of Public Economics" 1995, nr 58.
 10. Urban L, Lambert P.J., Redistribution, Horizontal Inequity and Reranking: How to Measure Them Properly, "Public Finance Review" 2008, nr 36.
 11. Vernizzi A., Monti M., Kośny M., An Overall Inequality Reducing and Horizontally Equitable Tax System with Application to Polish Data, w: Towards Quality of Life Improvement, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu