BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapeta Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zmiany w stanie i strukturze zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach na tle działań restrukturyzacyjnych. Kształtowanie procesu rekrutacji : wyniki badań
Changes in the State and Structure of Employment in Polish Enterprises in Light of Restructuring Measures. The Development of Recruitment Processes : Research Results
Źródło
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 2, s. 119-135, wykr., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie, Rekrutacja pracowników
Restructuring of enterprises, Employment in the enterprise, Employee recruitment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Okres ostatnich lat charakteryzował się w polskich przedsiębiorstwach nasileniem procesów restrukturyzacyjnych. Były one wynikiem formowania się gospodarki opartej na wiedzy. Procesy te objęły także funkcję personalną, w szczególności stan i strukturę zatrudnienia. Zmiany w tej dziedzinie doprowadziły do wdrożenia nowych form pracy w ramach organizacji na podstawie elastycznego zatrudnienia. Stało się to powodem dla którego autor przedstawia problemy optymalizacji stanu i struktury zatrudnienia w procesie restrukturyzacji. Omawia rozwiązania problemów procesów rekrutacyjnych w ramach restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw przytaczając wyniki badań.

The changes that have occurred in recent years in the functioning of Polish enterprises have been characterised by an intensification of restructuring processes. These processes have also encompassed personnel functions; in particular, they have impacted on the state and structure of employ ment. The changes under way in the area of human resources management have been caused by, among others, the emergence of the knowledge economy. The changes in this sphere have led to the introduction of new forms of work within organisations based on flexible employment. For this reason, in this article the author presents the problems of optimising the state and structure of employment in restructuring processes. He addresses the issue of the development of recruitment processes in the context of restructuring Polish enterprises. The author presents partial results of research conducted in Polish enterprises that have implemented restructuring processes in recent years.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski o rozwój zasobów ludzkich [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2002.
 2. Borkowska S., Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, IPiSS, Warszawa 1998.
 3. Borrow C., Borrow P., Business plan, Businessman, Warszawa 1992.
 4. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 5. Drucker P.F., Knowledge-worker Productivity, the Biggest Challenge, "California Management Review" 1999, Winter, nr 2.
 6. Drucker P.F., They're Not Employees, They're People, "Harvard Business Review", February 2002.
 7. Jamka B., Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2001.
 8. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Mimem, Wrocław 1993.
 9. Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków 1998.
 10. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 11. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 12. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
 13. Pocztowski A. i in., Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 14. Schwan K., Seipel K.G., Marketing kadrowy, C.H. Beck, Warszawa 1995.
 15. Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 16. Szambelańczyk J., Problemy lokalności strategii zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2006.
 17. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
 18. Urbaniak B" Bohdziewicz P., Zarządzanie zasobami ludzkimi, kreowanie nowoczesności, IPiSS, Warszawa 2006.
 19. Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 20. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6323
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu