BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polowczyk Jan
Tytuł
Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha
Elements of Behavioral Economics in the Works of Adam Smith
Źródło
Ekonomista, 2010, nr 4, s. 493-522, bibliogr. 110 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia behawioralna, Ekonomia neoklasyczna, Analiza behawioralna, Ekonomia klasyczna, Teoria ekonomii
Behavioral economics, Neoclassical economy, Behaviour analysis, Classical economy, Economic theory
Uwagi
summ., rez.
Smith Adam
Abstrakt
Przedstawiona analiza porównawcza wykazuje zadziwiająco dużą zbieżność koncepcji A. Smitha i współczesnej ekonomii behawioralnej. Tym samym artykuł przyczynia się do wsparcia stwierdzeń, że obecnie nauki ekonomiczne powracają do klasycznych, osiemnastowiecznych korzeni. Powrót ten jest uzupełniony przez współczesną wiedzę dotyczącą złożonych systemów ewolucyjnych, psychologii i socjologii, a także najnowsze zdobycze techniki pozwalające na wgląd w procesy chemiczno-fizyczne zachodzące w ludzkim mózgu. Dzięki temu ekonomia staje się nauką eksperymentalną. (skrócony abstrakt oryginalny)

The presented comparative analysis demonstrates an amazing convergence between A.Smith's theory and contemporary behavioral economics. Thus, the article supports opinion that present economics is returning to the roots of eighteen century classical economics. This reversion is supplemented by modern knowledge regarding complex evolutionary systems, psychology and sociology, and supported by the latest technical achievements of neuroeconomics allowing an insight into chemical and physical processes in a human brain. Thanks to that, economics is becoming an experimental science. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G.A., Shiller R.J., Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2009.
 2. Angeletos G.-M. i in., The Hyperbolic Consumption Model: Calibration, Simulation, and Empirical Evaluation, "Journal of Economic Perspectives" 2001, t. 15, nr 3.
 3. Ariely D., Potęga irracjonalności. Ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009a.
 4. Ariely D., The End of Rational Economics, "Harvard Business Review" 2009b, July-August.
 5. Arrow K.J., Granice organizacji, PWN, Warszawa 1985.
 6. Ashraf N., Camerer C.F., Loewenstein G., Adam Smith, Behavioral Economist, "Journal of Economic Perspectives" 2005, t. 19, nr 3.
 7. Axelrod R., The Complexity of Cooperation, Princeton University Press, Princeton, 1997.
 8. Backhouse R.E., Medema S.G., On the Definition of Economics, "Journal of Economic Perspectives" 2009, t. 23, nr 1.
 9. Baruk A.I., Profil kompetencyjno-osobowościowy właściciela firmy prywatnej (badania empiryczne), "Przegląd Organizacji" 2007, lipiec-sierpień.
 10. Battalio R.C. i in., 'Animals' Choices Over Uncertain Outcomes: Some Initial Experimental Results, "The American Economic Review" 1985, t. 75, nr 4.
 11. Beinhocker E.D., The Origin of Wealth. The Radical Remaking of Economics and What It Means for Business and Society, Harvard Business School Press, Boston 2006.
 12. Benabou R., Pycia M., Dynamic Inconsistency and Self-Control: A Planner-Doer Interpretation, "Economics Letters" 2002, t. 77.
 13. Benabou R., Tirole J., Self-confidence and Personal Motivation, "Quarterly Journal of Economics" 2002, t. 117.
 14. Boulding K.E., Ekonomia jako nauka moralna, w: Ponad ekonomią, PIW, Warszawa 1985.
 15. Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., Co-opetition, Doubleday, New York 1996.
 16. Bruni L., Sugden R., The Road Not Taken: How Psychology Was Removed from Economics, and How h Might Be Brought Back, "The Economic Journal" 2007, t. 117, January.
 17. Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z., Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją, "Ekonomista" 2008, nr 2.
 18. Buchan J., Adam Smith. Życie i idee, Difin, Warszawa 2008.
 19. Busenitz L.W, Barney J.B., Differences Between Entrepreneurs and Managers In Large Organizations: Biases and Heuristics in Strategic Decision-Making, "Journal of Business Venturing" 1997, t. 12.
 20. Camerer C.F., Loewenstein G., Behavioral Economics: Past, Present, Future, http://www.hss.caltech.edu/~camerer/ribe239.pdf , 2002.
 21. Camerer C.E, Loewenstein G., Prelec D., Neuroeconomics: How Neuroscience Can Inform Economics, "Journal of Economic Literature" 2005, t. 43, March.
 22. Camerer C.E, Lovallo D., Over-confidence and Excess Entry: An Experimental Approach, "American Economic Review" 1999, t. 89, nr 1.
 23. Chen M.K., Lakshminarayanan V., Santos L., The Evolution of Our Preferences: Evidence from Capuchin-Monkey Trading Behavior, Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University 2005.
 24. Chodorowski J., Adam Smith (1723-1790). Życie i dzieło, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 25. Clark A.E. I in., Relative Income Happiness, and Utility: An Explanation for the Easterlin Paradox and Other Puzzles, "Journal of Economic Literature" 2008, t. 46.
 26. Clark J., Friesen L., Overconfidence in Forecasts of Own Performance: An Experimental Study, "The Economic Journal" 2009, t. 119, January.
 27. Compte O., Postlewaite A., Confidence Enhanced Performance, "American Economic Review" 2004, t. 94, nr 5.
 28. Czakon W., Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, "Przegląd Organizacji" 2009, grudzień.
 29. Darwin C., O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, Jirafa Roja, Warszawa 2009.
 30. Dennett D.C., Darwin's Dangerous Idea, Touchstone, New York 1995.
 31. Dyer J.H., Gregersen H.B., Christensen C.M., The Innovator's DNA, "Harvard Business Review" 2009, December.
 32. Easterlin R., Does Economic Growth Improve the Human Lot? w: Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honour of Moses Abramovitz, red. P.A. David, M.W. Reder., Academic Press Inc., New York 1974. www.http://graphics8.nytimes.com/images/2008/04/16/business/Easterlinl974.pdf.
 33. Eaton B.C., Eswaran M., Well-being and Affluence in the Presence of a Veblen Good, "The Economic Journal" 2009, t. 119, July.
 34. Evensky J., Adam Smith's "Theory of Moral Sentiments": on Morals and Why They Matter to a Liberal Society of Free People and Free Markets, "Journal of Economic Perspectives" 2005, t. 19, nr 3.
 35. Fehr E., Gachter S., Cooperation and Punishment in Public Goods Experiments, "American Economic Review" 2000a, t. 90, nr 4.
 36. Fehr E., Gachter S., Fairness and Retaliation: the Economics of Reciprocity, "Journal of Economic Perspectives" 2000b, t. 14, nr 3.
 37. Fehr E., Fischbacher U., Kosfeld M., Neuroeconomic Foundations of Trust and Social Preferences: Initial Evidence, "American Economic Review" 2005, t. 95, nr 2.
 38. Fellner G., Sutter M., Causes, Consequences, and Cures of Myopic Loss Aversion - An Experimental Investigation, "The Economic Journal" 2009, t. 119, April.
 39. Frank R.H., Luxury Fever: Why Money Fails to Satisfy in an Era of Excess, The Free Press, New York 1999.
 40. Frey B., Happiness. A Revolution in Economics, The MIT Press, Cambridge, Mass., London 2008.
 41. Frey B., Stutzer A., What Can Economists Learn from Happiness Research? "Journal of Economic Literature" 2002, t. 40, nr 2.
 42. Fukuyama E, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, WN PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 43. Genesove D, Mayer Ch., Loss Aversion and Seller Behavior: Evidence from the Housing Market, "The Quarterly Journal of Economics" 2001, t. 116, nr 4.
 44. Gintis H. i in., Moral Sentiments and Material Interests, MIT Press, Cambridge, MA 2005.
 45. Hardie B.G.S., Johnson E.J., Fader P.S., Modeling Loss Aversion and Reference Dependence Effects on Brand Choice, "Marketing Science" 1993, t. 12, nr 4.
 46. Harrison L.E., Huntington S.P., Culture Matters: How Values Shape Human Progress, Basic Books, New York 2000.
 47. Heilbroner R.L., Wielcy ekonomiści. Czasy, życie, idee, WN PWN, Warszawa 1993.
 48. Henrich J. i in., In Search of Homo Economicus: Behavioral Experiments in 15 Small-Scale Societies, "American Economic Review" 2001, t. 91, nr 2.
 49. Henrich J. i in., Foundations of Human Sociality: Ethnography and Experiments in 15 Small-Scale Societies, Oxford University Press, Oxford 2004.
 50. Holland J.H., Adaptation in Natural and Artificial Systems, MIT Press, Cambridge, MA 1975.
 51. Jankowska B., Konkurencja czy kooperacja?, "Ekonomista" 2009, nr 1.
 52. Kagel J.H., Battalio R.C., Green L., Economic Choice Theory: An Experimental Analysis of Animal Behavior, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
 53. Kahneman D., Knetsch J.L., Thaler R.H., Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coase Theorem, "Journal of Political Economy" 1990, t. 98, nr 6.
 54. Kahneman D., Knetsch J.L., Thaler R.H., Fairness as a Constraint on Profit-Seeking: Entitlements in the Market, "American Economic Review" 1986, t. 76, nr 4.
 55. Kahneman D., Knetsch J.L., Thaler R.H., The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias, "Journal of Economic Perspectives" 1991, t. 5, nr 1.
 56. Kahneman D., Maps of Bounded Rationality: A Perspective on Intuitive Judgment and Choice, Prize Lecture, December 8, 2002.
 57. Kahneman D., Tversky A., Choices, Values, and Frames, "The American Psychologist" 1984, t. 39, nr 4.
 58. Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: an Analysis of Decision under Risk, "Econometrica" 1979, t. 47, nr 2.
 59. Kapuściński R., Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2004.
 60. Kauffman S., Investigations, Oxford University Press, New York 2000.
 61. Knack S., Keefer P, Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation, "Quarterly Journal of Economics" 1997, t. 112, nr 4.
 62. Kolm S.-C., Reciprocity - An Economics of Social Relations, Cambridge University Press, Cambridge, New York 2008.
 63. Kowalski T, Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej, prace habilitacyjne 3, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 2001.
 64. Krueger A.B., Introduction, "The Wealth of Nations" by A. Smith, Bantam Classic, New York 2003.
 65. Laibson D., Golden Eggs and Hyperbolic Discounting, "Quarterly Journal of Economics" 1997, t. 112, nr 2.
 66. Layard R., Happiness: Lessons from a New Science, Allen Lane, London 2005.
 67. Loewenstein G., Emotions in Economic Theory and Economic Behavior, "The American Economic Review" 2000, t. 90, nr 2.
 68. Loewenstein G., Prelec D., Anomalies in Intertemporal Choice: Evidence and an Interpretation, "Quarterly Journal of Economics" 1992, t. 107, nr 2.
 69. Lovallo D., Kahneman D., Delusions of Success: How Optimism Undermines Executives' Decisions, "Harvard Business Review" 2003, July.
 70. Luttmer R, Neighbors as Negatives: Relative Earnings and Well-Being, "Quarterly Journal of Economics" 2005, t. 120.
 71. Marshall A., Zasady ekonomiki, Wydawnictwo M.Arcta, Warszawa 1925.
 72. Maslow A., Motywacja i osobowość, WN PWN, Warszawa 2006.
 73. McClure S. i in., Separate Neural Systems Value Immediate and Delayed Monetary Rewards, "Science" 2004, t. 304, nr 5695.
 74. Nelson R.R., Winter S.G., An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1982.
 75. Nicolaou N., Shane S., Cherkas L., Spector T.D., The Influence of Sensation Seeking in the Heritability of Entrepreneurship, "Strategic Entrepreneurship Journal" 2008, t. 2, nr 1.
 76. Odean T., Are Investors Reluctant to Realize Their Losses? "The Journal of Finance" 1998, t. 53, nr 5.
 77. O'Doherty i in., Abstract Reward and Punishment Representations in the Human Orbitofrontal Cortex, "Nature Neuroscience" 2001, t. 4, nr 1.
 78. Polowczyk J., Przyczynek do ewolucji nauk ekonomicznych na przykładzie ekonomii i nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2009a, luty.
 79. Polowczyk J., O konieczności powrotu ekonomii do swoich korzeni, "Przegląd Organizacji" 2009b, wrzesień.
 80. Polowczyk J., Podstawy ekonomii behawioralnej, "Przegląd Organizacji" 2009c, grudzień.
 81. Poundstone W., Prisoner's Dilemma, Doubleday, New York, NY 1992.
 82. Robbins L.Ch., An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan, London 1935.
 83. Roxburgh Ch., Hidden Flaws in Strategy, "The McKinsey Quarterly" 2003, nr 2.
 84. Samuelson P., A Note on Measurement of Utility, "Review of Economic Studies" 1937, t. 4, nr 2.
 85. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 86. Simon H.A., Darwinism, Altruism and Economics, w: The Evolutionary Foundations of Economics, red. K. Dopfer, Cambridge University Press, Cambridge, UK 2005.
 87. Simon H.A., Działania administracyjne, PWN, Warszawa 1976.
 88. Simon H.A., Models of Bounded Rationality, MIT Press, Cambridge, MA 1982.
 89. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, WN PWN, Warszawa 2007.
 90. Smith A., Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa 1989.
 91. Smith A., The Theory of Moral Sentiments, Henry G.Bohn, London 1853. http://books.google.pl/books?id=FbYCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=adam+smith+the+theory+of+moral#v=onepage&q=&f=false
 92. Smith A., The Wealth of Nations, Bantam Classic, New York 2003.
 93. Smith V.L., Bargaining and Market Behavior: Essays in Experimental Economics, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 94. Smith V.L., The Two Faces of Adam Smith, "Southern Economic Journal" 1998, t. 65, nr 1.
 95. Szyszka A., Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych, prace habilitacyjne 35, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.
 96. Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe w Poznaniu, Poznań 1957.
 97. Taylor S.E., Brown J.D., Positive Illusions and Well-being Revisited: Separating Fact from fiction, "Psychological Bulletin" 1994, t. 116.
 98. Thaler R.H., From Homo Economicus to Homo Sapiens, "Journal of Economic Perspectives" 2000, t. 14, nr 1.
 99. Thaler R.H., Johnson EJ., Gambling with the House Money and Trying to Break Even: the Effects of Prior Outcomes on Risky Choice, "Management Science" 1990, t. 36, nr 6.
 100. Thaler R.H., Shefrin H.M., An Economic Theory of Self-Control, "Journal of Political Economy" 1981, t. 89, nr 2.
 101. Thaler R.H., Toward a Positive Theory of Consumer Choice, "Journal of Economic Behavior and Organization" 1980, t. l, nr 1.
 102. Tversky A., Kahneman D., Rational Choice and the Framing of Decisions, "Journal of Business" 1986, t. 59, nr 4.
 103. Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2008.
 104. von Hayek F.A., Konstytucja wolności, WN PWN, Warszawa 2006.
 105. Waldman M., Systematic Errors and the Theory of Natural Selection, "American Economic Review" 1994, t. 84, nr 3.
 106. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, WN PWN, Warszawa 1998.
 107. Wilson E.O., Konsiliencja. Jedność wiedzy, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002.
 108. Wojtyna A., Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu, "Ekonomista" 2008, nr 1.
 109. Żak P.J. i in., The Neuroeconomics of Distrust: Sex Differences in Behavior and Physiology, "American Economic Review" 2005, t. 95, nr 2.
 110. Żak P.J., Knack S., Trust and Growth, "Economic Journal" 2001, t. 111, nr 470.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu