BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Götz Marta (Instytut Zachodni w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie dochodów w ujęciu regionalnym w Polsce i w Niemczech
Źródło
Ekonomista, 2010, nr 4, s. 547-562, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Rozkład dochodów, Zróżnicowanie regionalne, Analiza porównawcza, Konwergencja gospodarcza
Income distribution, Regional diversity, Comparative analysis, Economic convergence
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Autorka przedstawia zarys problematyki konwergencji gospodarczej i opisuje podstawowe kwestie związane ze zróżnicowaniem regionalnym dochodów w Polsce i w Niemczech, na poziomie NUTS 1, 2 i 3. Artykuł zawiera także analizę porównawczą. Według autorki, należy mieć świadomość ciągle utrzymujących się, a nawet - jak wskazuje analiza - powiększających różnic między regionami pod względem poziomu uprzemysłowienia i poziomu dochodów. Autorka zauważa, że scenariusze długookresowego wzrostu gospodarczego w poszczególnych województwach wskazują na możliwość dalszego pogłębiania się nierówności regionalnych między województwami ze zdecydowaną korzyścią dla województw bogatszych i wyraźną stratą dla województw biedniejszych. Według autorki istniejące scenariusze długookresowego wzrostu gospodarczego sugerują dalsze zwiększanie się nierówności regionalnych między tzw. Polską A („ściana zachodnia") i Polską B („ściana wschodnia") oraz zachowanie dominującej pozycji województwa mazowieckiego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albach A., Blühende Landschaften? Ein Beitrag zur Transfonnationsforschung, Discussion Papers FS IV 98 - 4, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin 1998, w: J. Czech-Rogosz, Gospodarka Wschodnich Niemiec w 12 lat po zjednoczeniu. Niedokończony proces unifikacji gospodarczej - wybrane problemy, http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Czech-Rogosz-Katowice.pdf.
 2. Bruelhart M., Evolving Geographical Specialization of European Manufacturing Industries, University of Lausanne, March 2000.
 3. Bruelhart M., Torstensson J., Regional Integration, Scale Economies and Industry Location in the European Union, February 1998.
 4. Buch C., What Went Wrong in East Germany and What Can Be Done? "A Collection of Kiel Working Papers" 2007, nr 1.
 5. Busch B., Rozszerzenie UE na Wschód. Powiększająca się przepaść między regionami, w: Polska-Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej, red. W. Małachowski, SGH, Warszawa 2006.
 6. Colavecchio R., Curran D., Funke M., Drifting Together or Falling Apart? The Empirics of Regional Economic Growth in Post-unification Germany, "CESifo Working Paper" 2005, nr 1533.
 7. Czech-Rogosz J., Gospodarka Wschodnich Niemiec w 12 lat po Zjednoczeniu. Niedokończony proces unifikacji gospodarczej - wybrane problemy, http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Czech-Rogosz-Katowice.pdf, 2004.
 8. Fagerber J., Verspagen B., Reading for Divergence? Regional Growth in Europe Reconsidered, "Journal of Common Market Studies" 1996, t. 34.
 9. Fandrejewska A., Cieślak-Wróblewska A., Bogate regiony odjeżdżają biednym, "Rzeczpospolita", 13.01.2009.
 10. Fandrejewska A., Cieślak-Wróblewska A., Śląsk liderem dobrobytu, Warunki życia w województwach pod koniec 2008 roku - Raport Rzeczpospolitej, "Rzeczpospolita", 13.01.2009.
 11. Funke M., Strulik H., Growth and Convergence in a Two-Region Model of Unified Germany, "German Economic Review" 2000, 1(3).
 12. Garretsen H., From Koopmans to Krugman: International Economics and Geography, Utrecht School of Economics at Utrecht University, wykład z 23.10.2003 na Uniwersytecie w Utrechcie.
 13. HagenT., Mohl R, Which is the Right Dose of EU Cohesion Policy for Economic Growth?, Discussion Paper No. 08-104, ZEW, Manheim 2008.
 14. Hall J., Ludwig U., Economic Convergence across German Regions in Light of Empirical Findings, "Cambridge Journal of Economics" 2006 (30).
 15. Hein E., Truger A., European Monetary Union: Nominal Convergence, Real Divergence and Slow Growth? "Structural Change and Economic Dynamism" 2005, t. 16.
 16. Jungmittag A., Innovations, Technological Specialization and Economic Growth in the EU, Economic Paper, no 199, European Commission DG Ecofin, http://www.europa.eu.int/comm/economy_finance, 2004.
 17. Ludwig U., Brautzsch H.-U., Grunert R., Haschke L, Loose B., Ostdeutsche Wirtschaft 2002 und 2003: Schwache wird überwunden, "Wirtschaft im Wandel" 2002, nr 9, w: J. Czech-Rogosz, Gospodarka Wschodnich Niemiec w 12 lat po Zjednoczeniu. Niedokończony proces unifikacji gospodarczej - wybrane problemy, http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Czech-Rogosz-Katowice.pdf.
 18. Malaga K., Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Wydawnictwo AE, Poznań 2004.
 19. Malaga K., Kliber P., Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce, Wydawnictwo AE, Poznań 2007.
 20. Malaga K., Kościelski T., Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu z saldem środków Unii Europejskiej, AE w Poznaniu, Katedra Ekonomii Matematycznej, manuskrypt udostępniony przez autorów, 2008.
 21. Martin R, The Geography of Inequalities in Europe, "Swedish Economic Policy Review" 2005, nr 12.
 22. Matkowski Z., Próchniak M., Economic Convergence between CEE-8 and the EU, "Eastern European Economics" 2007, nr 1. Rozszerzona wersja artykułu dostępna jest na stronie internetowej: http://akson.sgh.waw.pl/~zme2/economic_convergence.pdf.
 23. Matkowski Z., Próchniak M., Real Economic Convergence in the EU Accession Countries, "International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies" 2004, nr 1.
 24. Matkowski Z., Próchniak M., Zbieżność poziomów dochodu i wahań cyklicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w stosunku do Unii Europejskiej, w: Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja? red. R. Rapacki, PWE, Warszawa 2009.
 25. Matkowski Z., Próchniak M., Zbieżność rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w stosunku do Unii Europejskiej, "Ekonomista" 2005, nr 3.
 26. Melchior A., Regional Inequality and Convergence in Europe, 1995-2005, "CASE Network Studies & Analyses" 2008, nr 374.
 27. Neven D., Gouyette C., Regional Convergence in The European Community, "Journal of Common Market" 1994, t. 33.
 28. Ottaviano G., Thisse J.F., New Economic Geography: What about the N*?, CEPR, CORE University, 26 January 2004.
 29. Peseran M., A Pair-Wise Approach to Testing for Output and Growth Convergence, CESifo 1308, 2004.
 30. Pronobis M.., Jak mierzyć gotowość do przyjęcia euro?, "Rzeczpospolita", 30.11.2007.
 31. Próchniak M., Realna konwergencja typu (β) i (δ) w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe", Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2006.
 32. Puga D., European Regional Policies in Light of Recent Location Theories, CEPR Discussion Paper 2767, December 2001.
 33. Tondl G., The Changing Pattern of Regional Convergence in Europe, "Review of Regional Research" 1999, t. 19.
 34. Tsagkanos A., Botsaris C., Koumanakos E., Exploring Trend of Per-capita GDP among EU-15 Members, "International Research Journal of Finance and Economics" 2006, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu