BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Aldona (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych
A Foundation as a Non-Governmental Organisation Fulfilling Public Tasks Supporting the Disabled
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 7-8, s. 151-160, przypisy
Słowa kluczowe
Fundacje, Organizacje pozarządowe, Osoby niepełnosprawne
Foundation, Non-governmental organisation, Disabled people
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych należą do katalogu zadań publicznych, których realizacja została powierzona samorządom gminnemu, powiatowemu i województwa. Istnieje potrzeba ciągłych starań o coraz pełniejszą integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Niewątpliwie zadanie publiczne w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym nie może być właściwie zrealizowane bez współpracy z organizacjami – samorządowymi pozarządowymi, których przykładem są fundacje. Artykuł przybliża problematykę powierzania tego szczególnego zadania organizacji pozarządowej jaką jest fundacja. (abstrakt oryginalny)

Activities supporting the disabled are included in the list of public tasks, the fulfilment of which was entrusted to municipal, county and voivodship self-governments. There is a need for continuous efforts to increasingly fully integrate the disabled with society. Doubtless, public tasks of aid to the disabled cannot be correctly fulfilled without the cooperation of non-governmental organisations, examples of which are foundations. The author describes the issues of entrusting this particular task to a non-governmental organisation, namely a foundation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Cioch, Fundacje w ujęciu prawa polskiego, Lublin 1995, s. 15.
  2. H. Cioch, Glosa do postanowienia SN z dnia 20 stycznia 1998 r., I CKN 417/97, "Rejent" 1999/12, s. 113.
  3. B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Kraków 2005, s. 42.
  4. L. Stecki, Fundacja, cz. I, Toruń 1996, s. 178.
  5. www.caritas.pl
  6. www.gmina.tarnow.pl
  7. www.pozytek.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu