BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zasuwa Grzegorz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Elementy strukturalne inicjatywy społecznej przedsiębiorstwa a postrzegane motywy jej podejmowania
Structural Elements of Corporate Social Initiative and Perceived Motives behind It
Źródło
Marketing i Rynek, 2010, nr 11, s. 28-32, rys., tab.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Działalność społeczna, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Eksperyment badawczy
Corporate Social Responsibility (CSR), Social activity, Enterprise-customer relationship, Scientific experiment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie oddziaływania elementów strukturalnych inicjatywy społecznej przedsiębiorstwa na postrzegane przez konsumentów motywy jej podejmowania. Przeprowadzone badania wykazały, że elementy strukturalne wspomnianej inicjatywy istotnie oddziałują na przypisywanie firmie altruistycznych motywów podejmowania takich działań. Wykazano zwłaszcza, że konsumenci przypisują istotnie bardziej czyste motywy przedsiębiorstwom udzielającym kompleksowego wsparcia niż firmom, które przekazują jedynie środki finansowe o tej samej wartości. Wspomniana prawidłowość jest prawdziwa jedynie w przypadku inicjatyw dopasowanych do przedsiębiorstwa. Nie stwierdzono natomiast istotnego statystycznie oddziaływania elementów strukturalnych inicjatywy społecznej na przypisywanie firmie wizerunkowo-promocyjnych motywów jej podejmowania. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to examine the influence of structural elements of corporate social initiative on perceived motives behind such action. The research has shown that structural elements significantly influence on altruistic motives behind corporate social initiatives. In particular, the study has demonstrated that when the kind of given help is complex consumers are more likely to attribute altruistic motives to a company than the company offers only the equivalent sum of money. However, the mentioned above rule has been only true for initiatives where a social issue fits to the core business. The influence of structural elements of corporate social initiatives on image - promotional motives has not been proved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M.R. Forehand, S. Grier, When is Honesty the Best Policy? The Effect of Stated Company Intent on Consumer Skepticism, "Journal of Consumer Psychology" 2003, No. 13.
  2. F. Försterling, Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie, GWP, Gdańsk 2005, s. 82.
  3. J. Prisch, S. Gupta, S.L. Grau, A Framework for Understanding Corporate Social Responsibility Programs as a Continuum. An Exploratory Study, "Journal of Business Ethics" 2007, Vol. 70.
  4. S. Sen, C.B. Bhattacharya, D. Korschun, The Role of Corporate Social Responsibility in Strengthening Multiple Stakeholder Relationships. A Filed Experiment, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2006, No. 2.
  5. D. Van den Brink, G. Odekerken-Schroder, P. Pauwels, The Effect of Strategic and Tactical Cause-Related Marketing on Consumer' Brand Loyalty, "Journal of Consumer Marketing" 2006, Vol. 23.
  6. Y. Yoon, Z. Gürhan-Canli, Negative Consequences of Doing Good. The Effects of Perceived Motives Underlying Corporate Social Responsibility, "Advances in Consumer Research" 2003, Issue 1.
  7. Y. Yoon, Z. Gürhan-Canli, N. Schwarz, The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Activities on Companies With Bad Reputations, "Journal of Consumer Psychology" 2006, Issue 4.
  8. G. Zasuwa, Przegląd badań nad wpływem inicjatyw społecznych przedsiębiorstw na reakcje konsumentów, "Roczniki Ekonomii i Zarządzania" 2010, nr 38.
  9. G. Zasuwa, Wpływ inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa na postawy konsumentów, "Marketing i Rynek" 2010, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu