BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodko Grzegorz W. (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER)
Tytuł
Dwie dekady ustrojowej transformacji - i co dalej?
Źródło
Ekonomista, 2010, nr 4, s. 563-572, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Teoria transformacji gospodarki, Ocena procesu transformacji
Political and systemic transformations, Systemic transformations in the economy, Transformation theory, Evaluation of the transformation process
Abstrakt
Według autora porównawcze studia problemu transformacji, uwzględniające odmienne jej uwarunkowania w różnych warunkach geopolitycznych, pokazują, że proces ten bynajmniej nie jest jeszcze zakończony. Autor twierdzi, że o ile z jednej strony łatwo dostrzec, jak wiele mają do zrobienia na drodze budowy rozwiniętej, konkurencyjnej gospodarki rynkowej niektóre kraje bałkańskie oraz wiele republik poradzieckich, o tyle z drugiej strony, wydawać by się mogło, że dziesiątka krajów posocjalistycznych, które są członkami Unii Europejskiej, zwieńczyła sukcesem proces przekształceń i charakteryzuje ją już gospodarka rynkowa. Ale tak zdaniem autora nie jest, gdyż nawet w odniesieniu do liderów transformacji jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o nich jako o dojrzałych instytucjonalnie i kulturowo systemach rynkowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, red. G.W. Kołodko, J. Tomkiewicz, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 2. Bąk M., Uwarunkowania transformacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w: 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, red. G.W. Kołodko, J. Tomkiewicz, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 3. GOW- wyzwanie dla Polski, red. J. Kotowicz-Jawor, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 4. Kołodko G.W., Ekonomia i polityka transformacji. Od szoku do terapii, Poltext, Warszawa 1999 (książka dostępna w sieci http://tiger.edu.pl/ksiazki/ekonomiapolitykatrans.pdf).
 5. Kołodko G.W., Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2001 (książka dostępna w sieci http://www.tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Globalizacja_a_perspektywy_rozwoju.pdf).
 6. Kołodko G.W., List otwarty do Premiera Rzeczypospolitej, "Gazeta Finansowa", 13-19 luty 2009a (tekst dostępny w sieci http://www.tiger.edu.pl/aktualnosci/2009-02-09/List_otwarty_do_Pre-miera_RP_06_02_2009.pdf).
 7. Kołodko G.W., Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, "Ekonomista" 2010, nr 1.
 8. Kołodko G.W., Nuti M.D., Polska alternatywa. Stare mity, twarde fakty, nowe strategie, Poltext, Warszawa 1997 (http://tiger.edu.pl/ksiazki/polska_alternatywa.pdf).
 9. Kołodko G.W, O Naprawie Naszych Finansów, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2004 (książka dostępna w sieci http://www.tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/O_Naprawie_ Naszych_Finansow.pdf).
 10. Kołodko G.W., Rozwój gospodarczy i postęp społeczny. W poszukiwaniu strategii dla Polski, "Przegląd Socjalistyczny" 2009b, nr 6 (27) (artykuł jest dostępny w sieci http://tiger.edu.pl/kolodko/artykuly/gwk_w_przeglad_socjalistyczny_nr_6_2009.pdf).
 11. Kołodko G.W., Strategia dla Polski, Poltext, Warszawa 1994 (książka dostępna w sieci http://tiger.edu.pl/ksiazki/strategia.pdf).
 12. Kołodko G.W, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 13. Kornai J., The Socialist System. The Political Economy of Communism, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1992.
 14. Kowalik T, Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.
 15. Kowalik T, www.polskatransformacja.pl, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2009.
 16. Łukaszewicz A., Czy globalizacja może być sprawiedliwa? Na marginesie książki J.E. Stiglitza, "Olympus" 2008, nr 2.
 17. Łukaszewicz A., W kwestii dyskusji o modelach ustrojowych, w: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski, red. S. Lis, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 18. Ordo i idea społecznej gospodarki rynkowej, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 19. Orłowski W.B., Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy, Agora, Warszawa 2008.
 20. Polska transformacja i jej przyszłość, red. E. Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 21. Rosati D., Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, "Ekonomista" 2009, nr 3.
 22. Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych, red. S. Lis, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 23. Stiglitz J.E., Freefall. America, Free Markets and the Sinking of the World Economy, Norton & Co., New York 2010.
 24. Szymański W, Czy globalizacja musi być irracjonalna? Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 25. Transition to Democracy in Eastern Europe and Russia. Impact on Politics, Economy and Culture, red. B. Wejnert, Preager, Westport, Connecticut-London 2002.
 26. Transition. The First Decade, red. M.I. Blejer, M. Skreb, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts-London 2001.
 27. Żyżyński J., Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, "Ekonomista" 2009, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu