BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mantaj Andrzej (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland), Wagner Wiesław (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland)
Tytuł
Models of Probability for Random Variables of Bernoulii Distribution
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 228, s. 139-148, wykr., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Prawdopodobieństwo, Szacowanie prawdopodobieństwa, Zmienne losowe, Estymacja, Rozkłady normalne, Modele ekonometryczne
Probability, Probability estimation, Random variable, Estimation, Normal distribution, Econometric models
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono metodę szacowania parametrów strukturalnych modelach prawdopodobieństwa wybranych zmiennych losowych. W metodzie wykorzystuje się ich dystrybuanty odwrotne, które przy zadanych wartościach empirycznych parametru p zmiennej losowej o rozkładzie Bernoulli'ego pozwalają wyznaczyć wartości zmiennej zależnej. Prowadzi to w konsekwencji do odpowiednich modeli liniowych, które umożliwiają uogólnioną metodą najmniejszych kwadratów wyznaczyć poszukiwane parametry strukturalne. Modele takie zostały zbudowane dla rozkładów: jednostajnego, normalnego, logistycznego i wykładniczego, przy czym w przypadku rozkładów jednostajnego i wykładniczego uwzględniono także ich parametry. Postępowanie to pozwoliło na sformułowanie ogólnej procedury estymacji parametrów rozważnych modeli. (abstrakt oryginalny)

In the paper, on the selected distributions of probability there were given models allowing for estimation of structural parameters by the generalized least squares method, by applying various types of function of the independent variable in models. It allowed a uniform perspective of the method of estimation of structural parameters and forecasting the value of parameter p, presented in the final part of the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Guzik В., Jurek W., (20003), Podstawowe metody ekonometrii (Basic Methods of Econometrics), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
  2. Lipiec-Zajchowska M. (red.), (2003), Wspomaganie procesów decyzyjnych (Enhancement of the Decision-Making Processes), Tom II. Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa.
  3. Mizerski W. (red.), (1999), Tablice matematyczne (Mathematical Tables), Adamantan, Warszawa.
  4. Maddala O.S., (2006), Ekonometria (Econometrics), PWN, Warszawa.
  5. Ostasiewicz W. (red.), (1999), Statystyczne metody analizy danych (Statistical methods in data analysis ), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu