BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryś-Mokrzyńska Ewelina
Tytuł
Skłonność do nabywania produktów typu light
Inclination to Purchase Low-Fat Label Products
Źródło
Marketing i Rynek, 2010, nr 11, s. 33-37, tab.
Słowa kluczowe
Rynek dóbr konsumpcyjnych, Artykuły spożywcze, Opakowania produktów spożywczych, Informacyjna funkcja opakowania
Consumer goods market, Foodstuffs, Food packaging, Information function of packaging
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesny rynek dóbr spożywczych charakteryzuje się możliwością wyboru między żywnością tradycyjną a niskokaloryczną. Tym samym rola opakowania produktu jest bardzo ważna, a etykieta może być określona mianem milczącego sprzedawcy. Przedstawione w artykule wyniki testu produktu stanowią rodzaj odpowiedzi na pytanie, czy ujednolicenie przepisów odnośnie nadawania produktom określenia light i zmiana polskiej etykiety na low-fat mogą mieć wpływ na decyzje konsumenckie. Uwypuklenie informacji o wartości energetycznej oraz o zawartości składników odżywczych tak, by były one widoczne na pierwszy rzut oka, przyciągnęłoby większe rzesze nabywców. Jednak osiągnięcie sukcesu rynkowego, rozumiane nie tylko jako zaspokojenie potrzeb dotychczasowych konsumentów, ale także jako poszerzenie grona odbiorców, jest możliwe dzięki odpowiedniemu pozycjonowaniu produktu oraz ciągłej dywersyfikacji polityki marketingowej. (abstrakt oryginalny)

The modern market gives possibility to choose between normal and low-fat label food products. That is why, the role of packaging is very important and the label can be called mute salesman. Presented results of test product can be regarded as an answer to the question: ‘May uniformed regulations concerning giving name light and change of Polish label into low-fat influence consumers’ decisions?’ Emphasis on providing consumer with relevant information about product content and nutritional value may result in higher number of purchasers. However to become successful in the market, i.e. fulfill needs of current consumers and make new ones become interested, is possible thanks to proper product positioning and diversification of marketing strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Ankiel-Homa, J. Szymczak, Opakowanie jednostkowe produktów jako narzędzie komunikacji rynkowej, "Marketing i Rynek" 2007, nr 6.
  2. A.I. Baruk, Opakowanie produktu spożywczego jako narzędzie oddziaływania na nabywców, "Marketing i Rynek" 2007, nr 12.
  3. M. Grzybowska-Brzezińska, Determinanty wyboru produktów żywnościowych, "Marketing i Rynek" 2010, nr 3.
  4. B. Wansink, P. Chandon, Can "Low-Fat" Nutrition Labels Lead to Obesity?, "Journal of Marketing Research" 2006, November.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu