BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiowski Bogusław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wpływ kryzysu gospodarczego na pozycje strategiczne przedsiębiorstw z sektora obsługi rolnictwa
The Impact of Economic Crisis on the Strategic Position of Companies Operating in the Agricultural Service Sector
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 100, s. 41-49, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Pozycja przedsiębiorstwa na rynku, Strategia przedsiębiorstwa, Badania naukowe
Economic crisis, Business strength, Corporation strategies, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badawczym niniejszego artykułu jest określenie pozycji strategicznej przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, w ujęciu dynamicznym, pozwalającym na zilustrowanie zmian pozycji badanych przedsiębiorstw w czasie, oraz próba wyłonienia zmiennych, które głównie decydują o zmianie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa w dobie kryzysu. Badane przedsiębiorstwa, zróżnicowane pod względem właścicielskim, funkcjonują na terenie Polski w sektorze obsługi rolnictwa, a ich główną działalnością jest handel zbożami, rzepakiem i obsługa rolnictwa w środki do produkcji rolnej (materiał siewny, nawozy mineralne, środki ochrony roślin, pasze itp.). (fragment tekstu)

The purpose of the research is to define the strategic position of domestic and foreign enterprises from the dynamic perspective in order to illustrate the changes in position of the examined companies over time and to make an attempt to identity variables which mainly determine the change in the strategic position of companies in the sector of agricultural services in the time of crisis. Source data have been processed on the basis the SPACE method. The respondents are the managers of the examined companies. The research took place in February 2008, February and December 2009. The change in the strategic position in the sector of agricultural services in the time of crisis depends first of all on the management in the last phase of economic growth of impact of force of the variable force known as leverage. Whereas, the development of a better strategic position in crisis is particularly connected with the effective management of key variables shaping the financial strength of companies, together with the efficient use of variables such as strategic resources and potential, accompanied by productivity growth, will improve or maintain the financial stability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bagieński S., Organizacja przedsiębiorstwa rolniczego istotnym czynnikiem warunkującym efektywność jego gospodarowania, "Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN", Bydgoszcz 2004, seria B, Nr 54.
  2. Gołębiowski B., Pozycja strategiczna firm prowadzących działalność na obszarach wiejskich regionu szczecińskiego, "Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN", Bydgoszcz 2004, seria B, Nr 54.
  3. Gołębiowski B., Pozycja strategiczna przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych funkcjonujących w sektorze obsługi rolnictwa, "Roczniki Naukowe SERiA", 2009, t. XI, Nr 1.
  4. Krupski R., Metody planowania strategicznego, w: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, R. Krupski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
  5. Matysik R., Wiedza o otoczeniu konkurencyjnym jako czynnik stymulujący działalność przedsiębiorstwa, "Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN", Bydgoszcz 2005, seria B, Nr 58.
  6. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
  7. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P, Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu