BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chechelski Piotr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Ocena wpływu światowego kryzysu na gospodarkę żywnościową
Evaluation of the Impact of Global Crisis on Global Food Economy
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2010, nr 4, s. 14-29, tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy, Gospodarka żywnościowa, Globalizacja gospodarki, Korporacje międzynarodowe
Globalization, Economic crisis, Financial crisis, Food economy, Economic globalization, International corporation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Światowy kryzys dowiódł, że brak jest równowagi pomiędzy globalizacją polityczną tj. działaniami państw, organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych, a globalizacją gospodarczą dokonywaną przez korporacje transnarodowe. Obawy budzi szybki wzrost tych korporacji oraz rosnąca ich przewaga nad pozostałymi podmiotami globalnej gospodarki. W opracowaniu oceniono wydarzenia polityczno-gospodarcze zachodzące w obecnym kryzysie, mogące wpływać na przyszłe zmiany w gospodarce globalnej, zwłaszcza w żywnościowej. Zmiany te polegać będą na większym, niż dotychczas, wpływie na kształtowanie przebiegu procesów globalizacji mikroekonomicznej przez organizacje pozarządowe i międzynarodowe. (abstrakt oryginalny)

Many experts believe that the reasons for ongoing econoniic crisis lie in the financial market. Liberalisation of capital flows and technological progress allowed the globalization of financial markets, leading to emergence of a variety of liquid financial markets, which, in turn, resulted in a divergence between real and financial spheres. However, the crisis on financial market has not significantly affected food production. The production for consumption purposes in developed countries slowed down, though it was compensated by growth in developing countries. Further growth in demand for food in developing countries may trigger an increase of prices, which in turn may contribute to significant changes in perception of the development of global food economy. It seems that the initiated socio-economic changes may be a sign of striving for a more sustainable global development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barroso D. J. M.: Globalizacja? Tak, ale inaczej. Rzeczpospolita, 01.04.2009.
 2. Benedyk E.: Plan na plon. Polityka, 24.10.2009.
 3. Bieszki M., Pawłowicz L.: Najwyższy czas na zmiany w nadzorze. Rzeczpospolita, 18.12.2009.
 4. Brown L.: Plan B 20. Rescuing a planet under stress and civilization in trouble. Earth Policy Institute, W. W. Norton &Company, New York-London 2006.
 5. Cooley T.: Jeszcze się nie cieszmy. Forbes, nr 11, 2009.
 6. Cydejko G.: 20 pytań do Justina Yifu Lina. Forbes, nr 7, 2009.
 7. Czuryło D. P., Kurasz J.: Koniec z dotychczasową hipokryzją. Rzeczpospolita, 07.10.2008.
 8. Drewnowska B., Mazurkiewicz P.: Ruszyła walka o ceny. Rzeczpospolita, 16.02.2009.
 9. Fischer-Boel M.: Wspólna polityka rolna jednak się zmienia. Rzeczpospolita, 15.07.2005.
 10. Glapiak E.: Bogactwo migruje. Rzeczpospolita, 19.09.2009.
 11. Idzie nowe w światowej gospodarce. Rzeczpospolita, 5.10.2009 [za:] The Economist Newspaper Limited. London, 3-9.10.2009.
 12. Imponujące odbicie azjatyckich tygrysów. Rzeczpospolita, 17.08.2009 [za:] The Economist Newspaper Limited. London, 15-21.08.2009.
 13. Jóźwik T.: Dolar jeszcze nie umarł. Forbes, nr 12, 2009.
 14. Juan kroczy własną drogą. Rzeczpospolita, 23.11.2009 [za:] The Economist Newspaper Limited. London, 21-27.11.2009.
 15. Kaczmarek T.: Globalna gospodarka i globalny kryzys. Difin, Warszawa 2009.
 16. Kowalski A.: Nowe wyzwania nowe zadania. Nowe Życie Gospodarcze, nr 23, 2008.
 17. Krupiński M., Stolarz S.: Nowe wyzwania dla instytucji z Bretton Woods. Rzeczpospolita, 24.11.2008.
 18. Kulawik J.: Definansyzacja? Nowe Życie Gospodarcze, nr 11-12, 2009.
 19. Lipsey R. E.: Competitiveness in a world of TNCs. NBER, New York 1995 [za:] Zimny Z.: Gospodarka i korporacje transnarodowe Unii Europejskiej na rozstajnych drogach [w:] Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania (red. nauk. E. Kawecka-Wyrzykowska). SGH, Warszawa 2007.
 20. Minxin Pei: Niepewna duma. Newsweek, 27.12.2009.
 21. Mitraszewska A.: Moralne bankructwo bankierów. Gazeta Wyborcza, 2.02.2009.
 22. Petrykowska W: Ceny na huśtawce. Rynek Spożywczy, nr 11/12, 2009.
 23. Pomruki juana. Rzeczpospolita, 13.07.2009 [za:] The Economist Newspaper Limited. London, 11-17.07.2009.
 24. Prescott E.: Wolny rynek jest lepszy od interwencjonizmu. Rzeczpospolita, 23.11.2009.
 25. Rifkin J.: Wiek postępu. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 26. Schwarz B., Layne Ch.: Zmierzch PAX Americana. Europa, dodatek do Newsweek Polska, nr 3, 2009.
 27. Stiglitz J.: Wizja sprawiedliwej globalizacji. PWN, Warszawa 2007.
 28. Stojewska A.: Unijny supernadzór. Rzeczpospolita, 20-21.06.2009.
 29. Szymański W: Czy globalizacja musi być irracjonalna? SGH, Warszawa 2007.
 30. Szymański W: Kryzys globalny, pierwsze przybliżenie. Difin, Warszawa 2009.
 31. Uraziński G.: Chiny kupują świat. Forbes, nr 12, 2009.
 32. Urban R.: Światowy kryzys finansowy implikacje dla producentów żywności. Przemysł Spożywczy, styczeń 2009.
 33. Walewska D.: Kryzys cały czas zaskakuje. Rzeczpospolita, 29.06.2009.
 34. Walewska D.: Spotkanie G-20: w Londynie bez sukcesów. Rzeczpospolita, 7.09.2009.
 35. Walewska D.: Awantura o MFW. Rzeczpospolita, 7.10.2009.
 36. Zegar J.: Globalny problem żywnościowy a polskie rolnictwo. Wieś i Rolnictwo, nr 3,2007.
 37. Żakowski J.: Zróbmy jedną światową walutę! Polityka, nr 12, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu