BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawa Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Proces doboru dostawców do łańcucha logistycznego
Process of Logistic Chain Supplier Selection
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 100, s. 66-73, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kryteria wyboru dostawcy, Logistyka w łańcuchu dostaw, Proces Pozyskania i Oceny Dostawców (PPIOD)
Supplier selection criteria, Logistics in supply chain, Process of acquisition and assessment of providers
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proces wyboru dostawcy jest strategicznie ważny dla niektórych przedsiębiorstw, dlatego firmy mają dylemat, z którymi z wielu dostawców powinny współpracować. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z jednej strony, liczba dostawców, sprawia, że ceny zakupionego towaru są niższe, zapewnia bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko przestojów w produkcji, z drugiej strony podnosi koszt obsługi tego rodzaju współpracy. Tak więc proces wyboru dostawcy musi być odpowiednio zaplanowany. Aby było to możliwe konieczne jest korzystanie z narzędzi wspomagających decyzję wyboru partnera. Przedmiotem opracowania jest omówienie sposobów oceny dostawców i metod ich wyboru.

The process of supplier selection is strategically significant for some companies. There is, however, a dilemma how many suppliers the company should cooperate with and how to choose the best ones. There is no definite answer to this question. On the one hand, a number of suppliers makes the prices of the purchased goods lower, guarantees security and limits the risk of production stoppages, on the other it raises the cost of servicing of this sort of cooperation. When the company has a definite group of suppliers to cooperate with, it can make them involved in a specific business transaction. The purchaser should choose the best supplier from among many suppliers who may have a lot of different features, mainly qualitative. Thus, the process of supplier selection must be properly planned. It is necessary to make use of tools to support the decision on the selection of a partner, i.e. to evaluate the offers from a number of suppliers, to compare them and eventually to indicate the optimal ones. The paper suggests the criteria and methods of supplier evaluation and quantification of qualitative criteria. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolstorff R, Rosenbaum R., Supply Chain Excellence, Amacom, New York 2003.
 2. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Wydawnictwo PCDL, Warszawa 2000.
 3. Fung V K., Fung W. K., Wind Y., Konkurowanie w płaskim świecie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 4. Krawczyk S., Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 5. Marcinkowski J., Optymalizacja wielokryterialna, w: Badania operacyjne, red. W. Sikora, PWE, Warszawa 2008.
 6. Mitek M., Klasyfikacja i ocena dostawców na przykładzie Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych Odra SA, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 2006, Nr 10.
 7. Norman A., Jansson U., Ericsson's proactive supply chain risk management approach after a serious sub-supplier accident, "International Journal of Physical Distribution & Logistisc Management", 2004, Vol. 34, No. 5.
 8. Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 9. Prałat Kubiszewska E., Kryteria wyboru dostawcy - przegląd wyników badań, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 2002, Nr 6.
 10. Sikora W, Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008.
 11. Sobótka A., Jaśkowski E, Metoda reengineeringu systemu logistycznego w przedsiębiorstwie budowlanym, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 2003, Nr 2.
 12. Urbańczyk T., Sieci dostaw, w: Logistyka w biznesie, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu