BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misiołek Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kwalifikatywne oceny naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa : wybrane zagadnienia
Qualitative Evaluation of Corporate Top Management : Selected Issues
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 100, s. 103-113, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Kadra kierownicza, Ocena kadr kierowniczych, Mierniki oceny efektów pracy
Managerial staff, Managerial staff assessment, Work effects indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszych badań jest poziom naczelnego kierownictwa oraz przyjęte jednocześnie założenie, że podstawą funkcjonowania wielu współczesnych przedsiębiorstw jest dążenie do równoważnego zaspokajania potrzeb ich interesariuszy oraz społeczne zaufanie, w związku z czym podlegają w znacznie większym stopniu, niż dotychczas, ocenom o charakterze jakościowym. (fragment tekstu)

The evaluation of top management is crucial for the corporate growth. The dominating financial results are not to be rejected, but they are insufficient nowadays in isolation from other parameters. The research focuses on the level of top management and the assumption that the basis for numerous modern companies is a desire to simultaneously meet the needs of their stakeholders and to win social confidence. Therefore, they are subject to qualitative evaluation to a much larger extent than so far. The results of research indicate that the performance in the condition of turbulent environment requires leadership and not only administration. Managers must become leaders who define clearly how the organisation can face the challenges of the future. They must create values for the stakeholders, which requires understanding of the dynamism of the environment, processes in the organisation and their mutual interactions. One of the key factors of success in the condition of turbulent environment is the awareness of the need for the emergence of the leaders of change. At present, in the condition of turbulent environment and less or more dangerous economic crises, the role of top management should be changed, and in the opinion of the representatives, the qualitative measures of their evaluation should also be considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bloch S., Whiteley P, Zarządzanie w płaskim świecie. Budowanie relacji w dobie globalizacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
 2. Block B. S., Hirt A. G., Foundations of Financial Management, Irwin, Homewood 1987.
 3. Friedmana T., Świat jest płaski: krótka historia XXI wieku, Rebis, Poznań 2006.
 4. Holmes S. E., Under Pressure: Maintaining an Effective Ethics and Compliance Program, KPMG's Fraud Survey 2009, cyt. za: http://www.directorship.com
 5. Kaplan R. S., Norton D. P, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Key Agreed Principles to Strengthen Corporate Governance for U.S. Publicly Traded Companies, cyt. za: http://secure.nacdonline.org/ NACDKeyAgreedPrinciples.pdf
 7. Kim W. C, Mauborgne R., Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Press, 2005.
 8. Lis K., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. Mintzberg H., Managers Not MBAs: A Hard Look at the Soft Practice of Managing and Management Development, Berrett-Koehler Publishers, Inc. San Francisco 2004.
 10. Stewart T. A., Raman A. R, Toyota: czego uczy dluga droga na szczyt, Harvard Business Review, styczeń 2008 r.
 11. Stieber J., What Makes the Leaders Special? cyt. za: http://www.hcgnet.com/; http://findarticles.eom/p/articles/
 12. Thomas M., Miles G., Fisk P, Kompetentny CEO, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 13. http://www.amanet.org/individualsolutions/books.aspx
 14. http://www.ipis.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu