BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczyk Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Polski sektor rolno-spożywczy wobec wyzwań globalizacji : wybrane zagadnienia
Polish Agri-Food Sector Facing Global Challenges : Selected Problems
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (1), 2009, nr 64, s. 108-120, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Stosunki międzynarodowe
Słowa kluczowe
Globalizacja, Integracja gospodarcza Polski z UE, Przemysł rolno-spożywczy, Handel zagraniczny, Rolnictwo, Sektor rolno-spożywczy
Globalization, Poland's economic integration with the EU, Agri-food industry, Foreign trade, Agriculture, Agri-food sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecna sytuacja w Polskim sektorze rolno-spożywczym nie tylko jest związana z naszym członkostwem w Unii Europejskiej, ale także wynika z determinant globalnych. Wpływ tych ostatnich systematycznie się zwiększa. Dotyczą one płaszczyzny demograficznej, ekonomicznej, socjalnej, technologicznej, ekologicznej i politycznej. Chociaż analizowany sektor musi stawić czoła globalnej konkurencji, to rosnące inwestycje, wysoki potencjał rozwojowy i inne mocne strony pozwalają polskim producentom żywności na utrzymanie kluczowej pozycji na światowym rynku. (abstrakt oryginalny)

The present situation of Polish agri-food sector is connected not only with our membership in the European Union but also with global determinants. The influence of the latter is becoming more and more significant. They refer to demographic, economic, social, technological, ecological and political areas. Although the analyzed sector has to face global competition, increasing investments, strong potential and other advantages allow Polish food producers to maintain a key position in the world market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajan K., Polityka gospodarcza i społeczna. Polska w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Kupiecka, Łódź 2005.
 2. Borowski P.F., Oddziaływanie globalizacji na sektor mleczarski, "Przegląd Mleczarski" 2008, nr 1.
 3. Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 4. Drożdż J., Rowiński J., Staszczak A., Szczepaniak I., Urban R., Wigier M., Przemysł spożywczy w Polsce, ING Bank Śląski SA, Warszawa 2008.
 5. Gasek R., Od GATT do WTO - sześćdziesiąt lat systemu wielostronnych porozumień handlowych, "Przegląd Mleczarski" 2008, nr 1.
 6. Górecka D., Nowe kierunki produkcji żywności funkcjonalnej i instrumenty jej promocji, "Przemysł Spożywczy" 2007, nr 6.
 7. Henisz A., Czynniki wytwórcze w rolnictwie Unii Europejskiej i Polski, [w:] A. Czyżewski (red.), Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym, AE, Poznań 2003.
 8. Jankowiak J., Ceny żywności i energii nie wrócą "do normy", "Rzeczpospolita" z 10.06.2008.
 9. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, MRiRW, Warszawa 2007.
 10. Sznajder M., Batalia o wyższą pozycją polskiego mleczarstwa w świecie. Cz. I, "Przegląd Mleczarski" 2008, nr 6.
 11. Urban R., Tendencje rozwojowe polskiego przemysłu spożywczego, "Przemysł Spożywczy" 2007, nr 8.
 12. Walewska D., Coraz droższa ropa i żywność, "Rzeczpospolita" z 8.07.2008.
 13. www.bip.minrol.gov.pl; 28.08.2008.
 14. www.europa.eu.int; 17.10.2008.
 15. www.stat.gov.pl; 17.10.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu