BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Bazyli (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kontrowersje wokół rent gruntowych : od ekonomii klasycznej do czasów współczesnych
Źródło
Ekonomista, 2010, nr 2, s. 227-242, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Renta gruntowa, Użytkowanie ziemi, Teoria ekonomii, Globalizacja gospodarki, Historia myśli ekonomicznej
Land annuities, Land use, Economic theory, Economic globalization, History of economic thought
Abstrakt
Według autora teorie renty gruntowej, które powstały w XVIII i XIX wieku wciąż funkcjonują w ekonomii rolnej, mimo że warunki gospodarowania w rolnictwie zmieniły się diametralnie. Autor twierdzi, że ewolucja polityki rolnej w krajach wysoko rozwiniętych zmieniła kierunek w latach 90. XX wieku i wciąż przechodzi z orientacji industrialnej na zrównoważoną – ekonomicznie, społecznie i środowiskowo. Zdaniem autora proces ten rozszerzył znacznie funkcje czynnika ziemi i zakres wytwarzanych przez nią użyteczności. Jednocześnie tempa nabiera globalizacja ekonomiczna, zwiększając efektywność mechanizmu rynkowego, dlatego autor wnioskuje, że dawne koncepcje renty gruntowej coraz bardziej odbiegają od rzeczywistości gospodarczej i postuluje potrzebę opracowania nowej, która w sposób holistyczny wyjaśniałaby proces tworzenia i realizacji renty gruntowej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Backhaus J.G., Henry George's Ingenious Tax: a Contemporary Restatement - Special Issue: Commemorating the 1OOth Anniversary of the Death of Henry George, "American Journal of Economics and Sociology", październik 1997.
 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, tom l, PWE, Warszawa 1993.
 3. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, WN PWN, Warszawa 2000.
 4. Czyżewski A., Rolnictwo w procesie reprodukcji. Różne wizje dostosowań rynkowych, w: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, red. B. Klepacki, Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 5. Czyżewski B., Renta instytucjonalna jako współczesna renta gruntowa w warunkach globalizacji gospodarki, w: Polityka unijnej integracji; Wybrane relacje zewnętrzne i wewnętrzne, red. M. Dudek, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.
 6. Czyżewski B., Renta instytucjonalna jako wyznacznik przewag komparatywnych gospodarstw rolnych, "Roczniki Naukowe Seria", tom X, zeszyt 3, Lublin 2008a.
 7. Czyżewski B., Rynkowa wartość renty gruntowej a proces jej realizacji w gospodarstwach rolnych w Polsce, "Roczniki Naukowe Seria", Poznań-Olsztyn 2009 (w druku).
 8. Czyżewski B., Zależności między strukturą instytucjonalną a procesem alokacji zasobów w wybranych typach produkcyjnych gospodarstw rolnych w Polsce, w: Zrównoważenie indywidualnych gospodarstw rolnych, red. D. Kołodziejczyk, Raport IERiGŻ PIB (w ramach Programu Wieloletniego 2005-2009), Warszawa 2008.
 9. Dooley C., Marshall's Parable of the Meteoric Stones: Rent, Quasi-Rent and Interest, "American Journal of Economics and Sociology" 1991, t. 50, nr 2.
 10. Foldvary F.E., The Marginalists who Confronted Land, "American Journal of Economics and Sociology", styczeń 2008.
 11. Gaffney M., Keeping Land in Capital Theory: Ricardo, Faustmann, Wicksell and George, "American Journal of Economics and Sociology", styczeń 2008.
 12. George H., Progress and Poverty, Schalkenbach Foundation, New York 1981 (1879).
 13. Jevons W.S., The Theory of Political Economy, Kelley and Millman, New York 1957 (1882).
 14. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, WN PWN, Warszawa 2003 (1946).
 15. Marks K., Kapitał, tom III, cz. II, Książka i Wiedza, Warszawa 1959.
 16. Marshall A., Principles of Economics, Macmillan, London 1961.
 17. Menger C., Principles of Economics, New York University Press, New York 1976 (1871).
 18. M. Faustmann and the Evolution of Discounted Cash Flow, red. M. Gane, Institute Paper nr 42, Commonwealth Forestry Institute, Oxford 1968.
 19. Mieszczankowski M., Teoria renty absolutnej, PWN, Warszawa 1964.
 20. Pareto V, Cours d'economie politique, Librairie Droz., Geneva 1964 (1896).
 21. Progress and Poverty by Henry George, red. B. Drake, Published by the Robert Schalkenbach Foundation, San Francisco 2006, http://www.henrygeorge.org.
 22. Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 23. Robinson J., The Economics of Imperfecta Competition, MacMillan, London 1948.
 24. Rodbertus K., Pisma ekonomiczne, PWN, Warszawa 1959.
 25. Samuelson P.A., Economics, New York 1958, E. Nevin Textbook of Economics, London 1959.
 26. Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960.
 27. Smith A., Bogactwo narodów, PWN, Warszawa 1954.
 28. Stigler J.G., Production and Distribution Theories, MacMillan, New York 1941.
 29. Walras L., Etudes d'economie sociale, Economica, Paris 1990 (1896).
 30. Weiser E, Natural Value, Augustus M. Kelley, New York 1971 (1893).
 31. Wicksteed P.H., The Co-ordination of the Laws of Distribution, London School of Economic, London 1932 (1894).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu