BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Globalizacja łańcuchów wartości przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego
Globalisation of Corporate Value Chains in Relation to the World Economic Crisis
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 100, s. 136-144, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Kryzys gospodarczy
Enterprise value, Globalization of enterprise activity, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie procesu globalizacji łańcuchów wartości przedsiębiorstw w obliczu światowego kryzysu gospodarczego oraz próba odpowiedzi na pytanie, na ile kryzys może zahamować globalizację łańcuchów wartości, a na ile jedynie zmienić jej kształt. (fragment tekstu)

The world economic crisis affected a number of business areas and everyday lives of a lot of people. In order to make anti-crisis corporate strategies effective, it is necessary to identify these areas of management which are especially significant for modern businesses. The concept of globalisation of value chains belongs to such areas. The present article is to show the process of globalisation of corporate value chains in relation to the world economic crisis. The author tries to prove that the global decline will not stop the process of globalisation of corporate value chains but it will only give it a new shape. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Wydawnictwa zwarte:
 2. Aurik J. C, Jonk G. J., Willen R. E., Rebuilding the Corporate Genome. Unlocking the Real Value for Your Business, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2003.
 3. Biznes międzynarodowy Od internacjonalizacji do globalizacji, red. nauk. M. K. Nowakowski, SGH, Warszawa 2005.
 4. Buaron R., New-game strategies, "McKinsey Quarterly", Spring 1981.
 5. Competition in Global Industries, pod red. M. E. Portera, Harvard Business School, Boston 1986.
 6. Drucker E E, Managing in Turbulent Times, Harper Business, Nowy Jork 1980.
 7. Gluck E, Strategie Choice and Resource Allocation, "McKinsey Quarterly", Winter 1980.
 8. Gooderham E N., International Management. Cross - Boundary Challanges, Blackwell Publishing, Oxford 2003.
 9. Porter M. E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006.
 10. Romanowska M., Trwale tendencje w zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", 1(127), 2007.
 11. Rybiński K., Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe, w: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centres, pod red. A. Szymaniaka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 12. The Shifting Geography of Offshoring. The 2009 A.T. Kearney Global Services Location Index(tm), AT Kearney 2009.
 13. Żorska A., Korporacje Transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
 14. Żorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 15. Artykuły prasowe:
 16. Herwaarden E. van, Hodac A., The Road to Success. Selecting your final destination, prezentacja na Annual Shared Services and Business Process Outsourcing Conference, Madryt, 23-24 października 2008 r.
 17. Moon H-C, Kim M-Y., A New Framework for Global Expansion. A dynamic diversification - coordination model, "Management Decision", Vol. 46, No. 1, 2008.
 18. Żołnowski A., Konkurencyjność obszaru Polski na tle innych państw w kontekście inwestycji SSC - aktualny potencjał i przyszłe możliwości, PricewaterhouseCoopers, listopad 2007 r.
 19. Materiały internetowe:
 20. Bloch M., Lepmres E. C, From internal service provider to strategic partner: An interview with the head of Global Business Services at P&G, McKinsey Quarterly, July 2008.
 21. http://crisistalk.worldbank.org/
 22. http://www.mckinseyquarterly.com
 23. http://www.pwc.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu