BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Regulska Joanna
Tytuł
Raport na temat seminariów poświęconych udziałowi kobiet w życiu politycznym i społecznym, które odbyły się w Budapeszcie, Pradze i Warszawie w 1994 roku
Źródło
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1995, nr 5, s. 53-70
Słowa kluczowe
Dyskryminacja kobiet, Świadomość społeczna, Demokracja, Rola kobiet w polityce, Organizacje pozarządowe, Partie polityczne, Prawa człowieka, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Women's discrimination, Public awareness, Democracy, Role of women in politics, Non-governmental organisation, Political parties, Human rights, Equal rights for women and men, Political and systemic transformations
Firma/Organizacja
Rada Europy
Council of Europe
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Opracowanie jest obszernym raportem opartym na wystąpieniach oraz debatach mających miejsce w trakcie trzech seminariów w Pradze, Budapeszcie i Warszawie w 1994 roku. Dyskusje koncentrowały się na dwóch zasadniczych tematach: - przeszkody utrudniające równouprawnienie; - strategia i konkretne działania zmierzające do osiągnięcia równouprawnienia i zlikwidowania dyskryminacji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-316X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu