BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rajca Lucyna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Koncepcja New Public Management a reformy samorządu terytorialnego wybranych państw Europy Zachodniej
The Concept of 'New Public Management' and the Reforms of Local Governments in Selected European Countries
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2009, nr 2, s. 72-87, tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zarządzanie publiczne, Reforma samorządowa, Nowe zarządzanie publiczne, Marketyzacja
Local government, Public governance, Local government reform, New public management, Marketisation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Zachodnia, Wielka Brytania
Western Europe, United Kingdom
Abstrakt
Reformy inspirowane New Public Management (NPM) przyczyniły się do wprowadzenia zasad zarządzania w samorządzie terytorialnym oraz urynkowienia i outsourcing. Reformy te przyniosły największe zmiany w Wielkiej Brytanii, ale wprowadzono je też w innych państwach europejskich, na przykład w: Irlandii, Szwecji, Niemczech, w najmniejszym zakresie zaś we Francji (spośród krajów opisanych w tym artykule). Istnieje ryzyko, że reformy inspirowane NPM doprowadzą do utraty z pola widzenia ukrytego, społecznego celu usług publicznych. Nowe zarządzanie publiczne nie stało się jednak nowym, uniwersalnym modelem zarządzania sektorem publicznym. Tematyka debaty na temat reformy usług publicznych przesunęła się (zwłaszcza w Wielkiej Brytanii) poza kwestie NPM w kierunku wyłaniającej się koncepcji sieciowego zarządzania wspólnotą. (abstrakt oryginalny)

New Public Management - inspired reforms have influenced implementation of management principles in local government, the marketisation and outsourcing. These reforms were mostly visible in the United Kingdom but appear also in other European countries, for example: Ireland, Sweden, Germany, the least in France (among described in this article). There is a risk that NPM-led reforms may come to lose sight of the underlying social purpose of public services. NPM has not became a new, universal model of public sector management. The debate about public service reform has moved (particularly in UK) beyond the concerns of NPM to an emerging concept of networked community governance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aucoin P., 1990, "Administrative reform in public management: Paradigms, principles, paradoxes and pendulums", Governance, nr 3/2, s. 115-137.
 2. Bailey S.J., 1995, Public Sector Economics - Theory, Policy and Practice, London: Palgrave Macmillan, s. 127-132.
 3. Bogumił J., Kuhlmann S., 2004, "Zehn Jahre kommunale Verwaltungsmodernisierung", w: W. Jann et al., Status-Report Verwaltungsreform, Berlin: Sigma, s. 51-63.
 4. Clarke M., Stewart J., 1997, "Samorząd "ułatwiający"", w: P. Swianiewicz (red.), Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, Warszawa: Municipium, s. 72-78.
 5. Cochrane A., 2004, "Modernisation, managerialism and the culture wars: Reshaping the local welfare state in England", Local Government Studies, t. 30, nr 4, s. 481-495.
 6. Coulson A., 2004, "Local politics, central power: The future of representative local government in England", Local Government Studies, t. 30, nr 4, s. 347.
 7. Forde C., 2005, "Participatory democracy or pseudo-participation? Local government reform in Ireland", Local Government Studies, t. 31, nr 2, s. 144-145.
 8. Greer A., Hoggett P., 1999, "Public policies, private strategies and local public spending bodies", Public Administration, t. 77, nr 2, s. 235-256.
 9. Hambleton R., 2003, "The new city management", w: R. Hambleton, H.V. Savitch, M. Stewart (red.), Globalism and Local Democracy. Challenge and Change in Europe and North America, New York: Palgrave Macmillan, s. 157.
 10. Häggroth S. et al., 1993, Swedish Local Government: Traditions and Reforms, Stockholm: Swedish Institute.
 11. Hoggett P., 1991, "A new management in the public sector?", Policy and Politics, t. 19, nr 4, s. 243-256.
 12. Hood Ch., 1991, "A public management for all seasons?", Public Administration, t. 69(1), s. 4-5.
 13. Humes S., 1991, Local Governance and National Power: A Worlwide Comparison of Tradition and Change in Local Government, New York: Harvester Wheatheaf.
 14. John P., 2001, Local Governance in Western Europe, London: Sage.
 15. Kettl D.F., 1997, "The global revolution in public management: Driving themes, missing links", Journal of Policy Analysis and Management, nr 3, s. 448.
 16. Kettl D.F., 2000, The Global Public Management Revolution. A Report on the Transformation of Governance, Washington D.C.: Brookings Institution Press.
 17. Kingdom J., 1996, "Citizen or state consumer? A fistful of charters", w: J.A. Chandler (red.), The Citizen 's Charter, Aldershot: Gower, s. 19.
 18. Kudrycka В., 2001, "W sprawie wdrażania zasad New Public Management do prawa administracyjnego", w: I. Skrzydło-Niżnik et al. (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dr. hab. Józefa Filipka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 401 in.
 19. Lachaume J.-R, 1997, L'administration communale, wyd. 2, Paris: L.G.D.J.
 20. Loughlin J., 2004, "The Anglo-Saxon tradition", w: J. Loughlin et al., Subnational Democracy in the European Union. Challenges and Opportunities, Oxford: Oxford University Press, s. 37-60.
 21. Lowndes V., 2002, "Between rhetoric and reality: Does the 2001 White Paper reverse the centralising trend in Britain?", Local Government Studies, t. 28, nr 3, s. 135.
 22. Maury Y., 1997, "Les contradictions du néo-libéralisme gestionaire: L'exemple du système municipal Nîmois, 1983-1995", Revue Politiques et Management Public, nr 15/4, s. 145-169.
 23. Montin S., 2004, "The Swedish model: Many actors and few strong leaders", w: R. Berg, N. Rao (red.), The Local Political Executive, Houndmills: Palgrave.
 24. Montin S., Amna E., 2000, "The local government act and municipal renewal in Sweden", w: E. Amna, S. Montin, Towards a New Concept of Local Self-Government?, Oslo: Fagbokvorlaget, s. 157-185.
 25. Pierre J., Stoker G., 2000, "Towards multi-level governance", w: P. Dunleavy et al., Developments in British Politics, Basingstoke: Palgrave, s. 29.
 26. Pollitt Ch., Bouckaert G., 2005, Public Management Reform: A Comparative Analysis, Oxford: Oxford University Press.
 27. Premfors R., 1998, "Reshaping the democratic state: Swedish experiences in a comparative perspective", Public Administration 1998, nr 76/1, s. 141-159.
 28. Pröhl M. (red.), 1997, International Strategies and Techniques for Future Local Government. Practical Aspects towards Innovation and Reform, Giitersloh: Bertelsmann Foundation Publishers.
 29. Rajca L., 2008, "Od local government do local governance", Przegląd Politologiczny, nr 1,s. 65-76.
 30. SchedlerK., Proeller I., 2003, "The New Public Management. Aperspective from mainland Europe", w: K. McLaughlin, S.P. Osborne, E. Ferlie (red.), New Public Management. Current Trends and Future Prospects, London: Routledge, s. 163-180.
 31. Skelcher Ch., 2000, Advance of the Quango State, London: Local Government Information Unit.
 32. Stewart J., Walsh K., 1992, "Change in the management of public services", Public Administration, t. 70, s. 510.
 33. Stoker G., 1998, "British local government. Under the new management?", w: D. Grunow, H. Wollmann (red.), Lokale Verwaltungsmodernisierung in Aktion, Basel: Birkhauser, s. 371-438.
 34. Stoker G., 2003, Transforming Local Governance. From Thatcherism to New Labour, New York: Palgrave Macmillan.
 35. Supernat J., 2008, Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, http://www.supernat.pl/artykuly/, informacja z dnia 13 października 2008 r.
 36. Swianiewicz R, 2002, "Modele samorządu terytorialnego w krajach Europy Zachodniej oraz Środkowowschodniej - próba generalizacji", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(10), s. 64.
 37. Wollmann H., 2000, "Local government modernization in Germany: Between incrementalism and reform waves", Public Administration, nr 28/4, s. 915-936.
 38. Wollmann H., 2002, "Is the traditional model of municipal self-government in Germany becoming defunct?", German Journal of Urban Studies, nr 1, www.difu.de/index.shtml?/publikationen/dfk./en/, informacja z czerwca 2005 r.
 39. Wollmann H., 2004, "Local government reforms in Great Britain, Sweden, Germany and France: Between multi-function and single-purpose organisations", Local Government Studies 2004, t. 30, nr 4, s. 639-665.
 40. Zalewski A., 2006, "Teoria a praktyka nowego zarządzania publicznego", w: J. Ostaszewski, M. Zaleska (red.), W stroną teorii i praktyki finansów, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, s. 74.
 41. Zalewski A., 2007a, "Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego", w: idem (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, s. 11-39.
 42. Zalewski A., 2007b, "Zakończenie", w: idem (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, s. 415-417.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu