BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rusnak Zofia (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
The Demographic Characteristics and Economic Status of Families in Poland : Methods and Empirical Results
Charakterystyka demograficzna i status ekonomiczny rodzin w Polsce : metody i wyniki badań
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 73, s. 86-97, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Quality of Life Improvement through Social Cohesion
Słowa kluczowe
Rodzina, Poziom życia, Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Struktura demograficzna
Family, Living standard, Households, Budgets of households, Demographic structure
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań empirycznych, których głównym celem było określenie takich zmiennych istotnie opisujących profil demograficzny rodziny, dla których stopień dopasowania oszacowanej krzywej Engla do danych empirycznych jest największy. Dobór zmiennych podyktowany był przede wszystkim tym, że wyznaczone na podstawie krzywej Engla skale ekwiwalentności miały służyć dwóm podstawowym celom: określeniu, jakie są potrzeby dochodowe czy wydatkowe rodzin z dziećmi pozwalające na osiągnięcie statusu ekonomicznego małżeństwa bezdzietnego, ocenie kosztów utrzymania dzieci w gospodarstwach o różnej liczbie dzieci i o różnej ich strukturze wiekowej. Ostateczna postać krzywej Engla zależała również od tego, czy dane statystyczne uwzględnione w badaniu były danymi przekrojowymi czy przekrojowo-czasowymi. Podstawę wszystkich obliczeń stanowiły dane zagregowane dotyczące dochodów i wydatków (w przeliczeniu na 1 osobę) pochodzące z oficjalnych publikacji GUS za okres od 1993 r. do 2004 r. oraz dane jednostkowe z badań budżetów domowych prowadzonych przez GUS w 2004 r. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to present the results of the empirical research aiming at deciding which variables actually do describe the demographic profile of families for which the estimated Engel’s curve matches the empirical data best. The decision which variables to use in this work was affected - among others - by the way the equivalence scale (defined on the basis of the estimated curve’s parameters) was used as well as by the nature of the available statistical data. The equivalence scales were supposed to: determine the income and expenditure needs of families with children, which would allow the attainment of the economic status of a childless marriage, estimate the costs of keeping children in households characterized by various number of children of different age. The statistical data used for all calculations arc aggregate data related to income and expenses (per capita) from the Polish CSO publications from 1993 to 2004 and unit data from household budget research carried out by the CSO in 2004. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Berti G., Nonparametric Equivalence Scales with Application to Poland, Statistics Research Report, LSERR 49, London School of Economics, London 1999.
 2. Budżety gospodarstw domowych według wybranych typów rodzin w latach 1993-1996, GUS, Warszawa 1997.
 3. Hagenaars A.J.M., de Vos K., Zaidi A., Poverty Statistics in the Late 1980s, Eurostat, Luxembourg 1994.
 4. Keane M., Prasad E., Inequality, transfers and growth: New evidence from the economic transition in Poland, “Review of Economics and Statistics” 2002, vol. LXXXIV, pp. 324-341.
 5. Rusnak Z., Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 6. Szulc A., Quasi-exact equivalence scales estimation, “Przegląd Statystyczny” 1992, no. 3/4, pp. 175-183.
 7. Szulc A., Almost ideal demand system with demographic variables: Estimates for Poland with applications to welfare measurement, “Research Bulletin” 1999, no. 8, pp. 61-80.
 8. Szulc A., Is it possible to estimate reliable household equivalence scales?, “Statistics in Transition”, vol. 6, no. 4, pp. 589-611.
 9. Warunki życia ludności w 1997 r., GUS, Departament Statystyki Społecznej, Warszawa 1998.
 10. Warunki życia ludności w 1999 r., GUS, Departament Statystyki Społecznej, Warszawa 2000.
 11. Warunki życia ludności w 2001 r., GUS, Departament Statystyki Społecznej, Warszawa 2002.
 12. Warunki życia ludności w 2002 r., GUS, Departament Statystyki Społecznej, Warszawa 2003.
 13. Warunki życia ludności w 2004 r., GUS, Departament Statystyki Społecznej, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu