BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostasiewicz Walenty (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Lepsze życie poprzez spójność społeczną
Better Life Through Social Cohesion
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 73, s. 105-110, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Quality of Life Improvement through Social Cohesion
Słowa kluczowe
Spójność społeczna, Jakość życia, Filozofia
Social cohesion, Quality of life, Philosophy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Pojęcie spójności społecznej rozpatrzone z perspektywy filozoficznej jest konfrontowane z jego użyciem praktycznym w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Pojęcie przyjaźni społecznej, wprowadzone przez Arystotelesa i stanowiące podstawę spójności społecznej, jest porównane z podejściem nazywanym nowym filistynizmem, polegającym na stosowaniu jednostek monetarnych do wyrażania wszystkich istotnych aspektów ludzkiego życia. (abstrakt oryginalny)

The notion of social cohesion viewed from philosophical perspective is related to its practical experience. The Aristotle’s concept of civic friendship, which forms a basis for social cohesion, is confronted with an approach known as a new philistinism. According to this approach monetary units are used as a common denominator of all that is important in human life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert K., Wprowadzenie do filozofii mistyki, Antyk, Kęty 2002.
 2. Becker G., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 3. Bernstein J., All Together Now: Common Sense for Fair Economy, Berret-Koehler Publishing, San Francisco 2006.
 4. Bessis S., From social exclusion to social cohesion: Towards a policy agenda, management of Social Transformation (MOST), UNESCO, Policy Paper, no. 2, 2007.
 5. Bruni L., New rights for the exercise of responsible citizenship, „Trends in Social Cohesion” 2005, no. 14, Council of Europe Publishing, Strasbourg, s. 67-81.
 6. Cabaj J., Czarnecki Z.J., Jakuszki H., Zdybel J. (red.), Świat, człowiek i wartości. Wybór tekstów filozoficznych dla szkól średnich, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.
 7. Franklin J., The Science of Conjecture, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2001.
 8. Fromm E., Rewolucja nadziei, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000.
 9. Hübner D., Spójność i konkurencyjność - czy można je połączyć, Polska i Unia wobec wyzwań globalizacji, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Biała Księga, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, 2006.
 10. Kowalik T., Nobel za badania nad nierównościami, „Nowe Życie Gospodarcze” 1998, nr 46, s. 16-18.
 11. Łosski M., Historia filozofii rosyjskiej, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2000.
 12. Reale G., Historia filozofii starożytnej, T. IV, KUL, Lublin 1999.
 13. Schwarzenbach S.A., On civic friendship, „Ethics” 1996, s. 97-128.
 14. Simonis U.E., Social indicators for development planning, „New Asia College Academic Annual” 1971, Vol. XVIII, s. 221-235.
 15. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 16. Stone I.F., Sprawa Sokratesa, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 17. Wojtyła K, Elementarz etyczny, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu