BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poznańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Klastry jako sposób na zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Clusters as a Method to Improve the Innovativeness and Competitivenes of Companies
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 100, s. 154-160, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Klastry
Enterprise competitiveness, Enterprise innovation, Business cluster
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł skupia się na jednym z nowych form współpracy przedsiębiorstw jakim są klastry. Współpraca w ramach klastrów może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przemysłu i innowacyjności. Przedstawiono podstawowe cechy i rodzaje klastrów. Wskazano na konieczność wspierania inicjatyw klastrów w Polsce.

The paper focuses on one of the new forms of cooperation of enterprises, i.e. clusters. The cooperation within clusters may contribute to the rise in competitivenes and innovativeness. Due to the low level of innovativeness of Polish economy and enterprises, the concept of clusters deserves popularisation. Having assumed this, the paper presents basic features and types of clusters. It points to the necessity of supporting clusters initiatives in Poland, which is reflected, among others, in the operational programmes implemented at present. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babiak J. (red.), Fundusze europejskie a innowacyjność gospodarki polskiej, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2008.
 2. Bąkowski A., Siemaszko M., Snarska-Swiderska M., Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, Twigger, Warszawa 2007.
 3. Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", 2002, Nr 4.
 4. Dolińska M., Innowacje w przedsiębiorstwie, na rynku, w regionie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 2004.
 5. Grycuk A., Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania, "Organizacja i Kierowanie", 2003, Nr 3.
 6. Mashall A., Principles of Economics, Macmillian, London 1920.
 7. Matusiak K. B., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 8. Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 9. Porter M. E., The Competitive Advantage of Nationes, Free Press, New York 1990.
 10. Szultka S. (red.), Klastry. Innowacyjne wyzwania dla Polski, IbnGR, Gdańsk 2004.
 11. Wielki Słownik Angielsko-Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu