BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba Wanda
Tytuł
Samorządy lokalne wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego
Local Self-government Facing the Challenges of an Information Society
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2005, nr 2, s. 25-35, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Administracja publiczna, Społeczeństwo informacyjne, Internet, e-usługi publiczne
Local government, Public administration, Information society, Internet, Public e-services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza zachodzących przemian społeczno-gospodarczych oraz próba oceny postrzegania przez samorządy lokalne roli, jaką powinny spełniać w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Analizę przeprowadzono na podstawie publikowanych wyników ogólnopolskich badań urzędów publicznych, realizowanych na zlecenie Banku Światowego i MNiI, oraz badań urzędów gmin subregionu siedleckiego przeprowadzonych w grudniu 2004 r. w Akademii Podlaskiej. (fragment tekstu)

Information and IT Technologies are the major drive for civilization development. In order to facilitate the process of IT society development in Poland it is crucial that self-government becomes more involved and active. The level of computerization as well as the scope of services provided by self-government units through the Internet determines the role of this tool as a communication channel with public. Internet is widely use by employees of self-government organizations, but it is role as a communication channel with citizens is marginal. In the biggest range it is used to communicate with social organizations, less to contact with business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blizniuk G., (2004), Standardy i minima interoperacyjne dla polskiej administracji publicznej w świetle ustawy o informatyzacji podmiotów prowadzących działalność publiczną, VIII konferencja "Miasta w Internecie" - eGovernment Conference, 23-25 czerwca, Zakopane, www.mwi.pl/8konferencja/
 2. Głąb K., (2004), "Klastering" lokalnych inicjatyw projektowych jako metodyka kreowania projektów regionalnych na rzecz eGovernment, VIII konferencja "Miasta w Internecie" - eGovernment Conference, 23-25 czerwca, Zakopane, www.mwi.pl/8konferencja/
 3. Goban-Klas T., (2004), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, WN PWN, Warszawa.
 4. Goldberg I., (2004), Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększenia konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, The World Bank, Washington D.C.
 5. Grudzewski W., Merski J., (2004), Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych, WSE, Warszawa.
 6. Krzysztofek K., Szczepański M., (2002), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwa UŚ, Katowice.
 7. Pentor, (2004), Badanie postaw przedstawicieli samorządu terytorialnego wobec Internetu, Research International, Warszawa, grudzień.
 8. Piotrowski A.J., W dużym skrócie o Społeczeństwie Informacyjnym http://www.kbn.gov.pl/gsi/w_skrocie.html
 9. Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005-2006, (2004), MNII, Warszawa, wrzesień.
 10. Monitoring realizacji działań Strategii informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004-2006, (2004), Raport MNiI, Warszawa, lipiec.
 11. Sadler P., (1997), Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 12. Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych, (2004), MNiI, ARC Rynek i Opinia, Warszawa, wrzesień.
 13. Toczyński T., (2002), Statystyka w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, "Wiadomości Statystyczne" nr 10.
 14. Turski W.M., (1980), Nie samą informatyką, PIW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu