BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stompór-Świderska Jagoda (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Jak menedżerowie spostrzegają ryzyko? : analiza zjawiska ryzyka w procesie podejmowania kluczowych decyzji zawodowych
How Do Managers Perceive Risk? : Analysis of Risk in the Process of Making Key Career Decisions
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 100, s. 211-219, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Analiza ryzyka, Badania naukowe
Risk, Risk analysis, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Praca ma charakter empiryczny przedstawia wyniki badania przeprowadzonego na grupie ludzi wieku średniego o wyższym wykształceniu złamujących stanowiska na szczeblu zarządzania. Celem badania jest udzielenie odpowiedzi jak postrzegają ryzyko menedżerowie w podejmowaniu decyzji odnoszących się do ich kariery zawodowej.

Key career decisions are an outstanding moment in the life of decision-makers. These decisions refer to the crucial events connected with career and often family and social consequences. Managers are always accompanied by risk in making their decisions. It is a very specific decisive process. Managers, when making choices, must evaluate gains and losses and anticipate risk in many different dimensions. Risk can be determined as a set of possible, unwanted consequences of the action. There are negative, multi-aspect consequences of taking a risk like sense of resignation or loss, or appearance of possible failure, and probability of failure. There was a pilot research of key career decisions made by thirty managers, carried out with "Key Career Decision Research Questionnaire". The main issue of the research was to answer the question how the managers perceive risk in taking decisions that refer to their careers? Managers point out that they cannot devote as much time to their families as they did before making their key career decisions. The loss in the perception of respondents is connected with the loss of secure source of income or the loss of contact with family. Failure is perceived as fear connected with the acceptance by peers and superiors or meeting people that could somehow hinder work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cypryańska M., Krejtz I., Nierealistyczny optymizm - optymizm przewidywań czy zniekształcenia poznawcze przypadkiem optymistyczne?, "Studia Psychologiczne", 2005, Tom 43, z. 4.
 2. Goszczyńska M., Człowiek wobec zagrożeń, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1997.
 3. Goszczyńska M., Studencki R. (red.), Psychologia zachowań ryzykownych: koncepcje, praktyka, badania, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006.
 4. Johnson J. G., Wilke A., Weber E. U., Beyond a trait view of risk taking: A domain - specific scale measuring risk perceptions, expected benefits, and perceived - risk attitudes in German - speaking populations, "Polish Psychological Bulletin", 2004, Nr 35.
 5. Próchniak R, Podejmowanie ryzyka a sens życia człowieka. Empiryczne badania psychologiczne, Słupsk 2005.
 6. Próchniak E, Teleologiczno-temporalny wymiar działalności ryzykownej (empiryczne badania osób z różnych grup społeczno-zawodowych), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007.
 7. Rydz E., Rozwój planowania własnego życia u młodzieży (niepublikowana praca doktorska), KUL, Lublin 1999.
 8. Sokołowska J., Klonowicz T., Risk perception, risk acceptance, and dispositional opitimism, "Polish Psychological Bulletin", 2004, Nr 35.
 9. Trimpop R. M., The psychology of risk taking behavior, Elsevier Science, Amsterdam 1994.
 10. Tyszka T, Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1986.
 11. Tyszka T, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 12. Tyszka T, Domurat A., Czy istnieje ogólna skłonność jednostki do ryzyka?, "Decyzje", 2004, Nr 2.
 13. Walesa Cz., Podejmowanie ryzyka przez dzieci i młodzież, KUL, Lublin 1988.
 14. Walesa Cz., Psychologiczna analiza decyzji życiowo doniosłych - empiryczne badania wybranych grup młodzieży, w: A. Biela, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL w roku akademickim 1985/86, KUL, Lublin 1988.
 15. Walesa Cz., Podejmowanie ryzyka w rozwoju człowieka, w: A. Biela, Cz. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii, Lublin 1992, T. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu