BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garczarczyk Józef (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Olejnik Iwona (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Metody heurystyczne w prognozowaniu rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce
Heuristic Methods in Forecasting the Development of the Insurance Market in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 1 (1201), s. 69-80, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Statystyka aktuarialna - teoria praktyka
Słowa kluczowe
Metody heurystyczne, Rynek ubezpieczeniowy, Prognozowanie, Metoda delficka
Heuristics methods, Insurance market, Forecasting, Delphi method
Uwagi
summ.
Abstrakt
Projektowanie finansowych systemów ubezpieczeniowych i zarządzanie nimi umożliwiają nie tylko matematyczne i statystyczne idee oraz metody ilościowe, ale także metody o charakterze jakościowym. W przypadku rynków znajdujących się w początkowej fazie rozwoju, a do takich z całą pewnością zaliczyć można w Polsce rynek usług ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych czy też inwestycyjnych, szczególnie przydatne w prognozowaniu są jakościowe metody heurystyczne, w tym metoda delficka. Celem opracowania będzie identyfikacja możliwości zastosowania metody delfickiej w prognozowaniu rozwoju rynku ubezpieczeń. Zaprezentowane zostaną metodyka i procedura badań w kolejnych etapach badania delfickiego. Ponadto na podstawie badań empirycznych przedstawione zostaną prognozy rozwoju tego rynku w Polsce. (fragment tekstu)

The design and management of financial insurance systems are enabled not only by mathematic and statistic ideas and quantitative methods, but also by methods of qualitative nature. In the case of markets which are at their initial development stage (among which one could certainly indicate Polish insurance services, open pensions or investment markets) qualitative heuristic methods, including the Delphi method, are especially useful for forecasting purposes. The aim of the paper is to identify the possibilities of applying the Delphi method in the forecasts concerning the development of the insurance market. The considerations are based on the results of empirical research carried out using this method. The research was implemented in three stages, in 2005, by the Department of Marketing Research at the Poznań University of Economics. The article presents the process of reaching consensus by the experts and assesses the accuracy of their forecasts. It was thus stated that the process of carrying out the following stages was advisable because, in general, it led to making the experts' replies more precise, even though it did not always result in the increase of the forecasts' accuracy. Moreover, the forecasts of the development of insurance and open pension funds market in Poland were also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Antoszkicwicz J., Metody heurystyczne, PWE, Warszawa 1982.
  2. Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa 1997.
  3. Clayton M.J., Delphi: a technique to harness expert opinion for critical decision-making tasks in education, „EBSCOhost Full Display, Educational Psychology" 1997, vol. 17 Issue 4.
  4. Garczarczyk J., Mocek M., Olejnik I., Skikiewicz R., Wskaźniki rozwoju koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, AE, Poznań 2006.
  5. Garczarczyk J., Olejnik I., Metoda delficka i jej trafność w prognozowaniu rozwoju rynku finansowego, [w]: Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym, red. E. Gatnar, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, AE, Katowice 2003.
  6. Nowak E., Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, Placet, Warszawa 1998.
  7. Polski rynek ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w roku 2004, Biuletyn Miesięczny KNUiFE, Warszawa 2005/1.
  8. Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
  9. Zeliaś A, Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu