BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiulewicz Helena (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Model zaufania Hachemeistra jako model rezerwy typu IBNR
Hachemeister Credibility Model as a Reserve Model of the IBNR Type
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 1 (1201), s. 119-133, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Statystyka aktuarialna - teoria praktyka
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia majątkowe, Roszczenia odszkodowawcze, Pokrycie rezerwami, Prognozowanie
Property insurance, Claims for compensation, Reserves adequacy, Forecasting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ważną kwestią teoretyczną oraz praktyczną dla firm ubezpieczeniowych jest obliczenie poziomu rezerw dla roszczeń zaszłych, ale nie rozliczonych. Skrótowa nazwa tych rezerw to rezerwy typu IBNR (ang. Incurred But Not Reported) lub rezerwy typu RBNS (ang. Reported But Not Settled). W pracy omówiono model wiarygodność Hachemeistera oraz jego dostosowanie do prognozowania rezerw typu IBNR.

An important theoretical and practical issue for insurance companies is calculation of the level of reserves for the claims originating in a particular year but cannot be finalized in the year (IBNR). In this paper, the Hachemeister credibility model and its adaptation to solve the IBNR problem are presented. The approach proposed above does not require rigorous assumptions concerning the distributions of the claims. Furthermore, using simulated data, forecasts obtained by this model will be compared to alternative methods of setting the reserve level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. De Vylder F., Estimation of IBNR claims by credibility, „Insurance: Mathematics and Economics" 1982, no. 1, s. 35-40.
  2. Jasiulewicz H., Teoria zaufania, AE, Wrocław 2005.
  3. Jasiulewicz H., Zastosowanie uogólnionych modeli liniowych do problemów IBNR, Prace Naukowe AE w Katowicach (w druku).
  4. Jasiulewicz FI., Składki zaufania uwzględniające wagę kontraktów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1108, AE, Wrocław 2106, s. 318-333.
  5. Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M., Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer, Boston 2002.
  6. Taylor G., Loss Reserving, Kluwer, Boston 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu