BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dykto Maciej, Pastusiak Radosław
Tytuł
Deregulacja rynku energii elektrycznej w Polsce w okresie przed wstąpieniem do Unii Europejskiej
Deregulation of Polish Electricity Market Before Joining European Union
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 176, s. 169-181
Tytuł własny numeru
Bankowość i finanse publiczne u progu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Energia elektryczna, Rynek energetyczny, Ceny energii
Electric power, Energy market, Energy prices
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zadaniem artykułu jest opis zmian zachodzących w polskiej elektroenergetyce w zakresie obrotu i produkcji energii i mocy w okresie przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Przedstawiono działalność Giełdy Energii SA, której głównym celem jest koncentracja popytu i podaży energii elektrycznej w Polsce oraz wyznaczenie jej rynkowej ceny. Opisano szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki energetycznej jakie niesie przystąpienie do UE.

The main topic of the article is the description of change on Polish electricity market in contecst of joining European Union. Over the latest 13 years Polish energetical system have changed rapidly: prices of coal have been liberalized, enterprises working in the sector commercialized (turned into joint-stock companies, though still owned by the state treasury) and some of them even privatized. In July 2000 the energy exchange begin to trade in electric energy. But these changes are not sufficient enough to join European Union. The main concern is that energy market is not liberalized yet due to long term contracts signed between several power stations and the operator of national grid system. In the contracts prices and amount of traded energy are set for several years ahead. On the other hand only the biggest customers can choose freely the suplier of electicity, others will be granted this priviledge in 2005. For these reasons only about 2% of total electricity used in Poland is traded on the energy exchange. Another problem is privatization of the sector, which is strongly opposed by employees and trade unions. The privatization is not necessary before joining European Union, but state-owned companies probably will not be very effective on very compatitive European market. Legal system governing Polish energy market is compatible with European one. The trouble is that the system alone will not guaranty prosperity for producers and sellers of the electricity in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czekaj J.: Kontrakty długoterminowe - przesłanki zawarcia, konsekwencje dla rynku energii elektrycznej i drogi wyjścia, [w:] Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora elektroenergetycznego, red. A. T. Szablewski, PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2000.
  2. Jaki model rynku energii, red. M. Okólski, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2002, s. 43.
  3. Juchniewicz L.: Regulacja polskiego sektora energetycznego a akcesja do Unii Europejskiej, CIRE 1998.
  4. Liberalizacja sektora energetycznego i telekomunikacyjnego, red. A. T. Szablewski, PAN, Monografie, nr 10, Warszawa 1998.
  5. Reforma sektora elektroenergetycznego - prywatyzacja i wprowadzenie rynku energii elektrycznej - diagnoza i kierunki działań, dokument przyjęty przez Stałą Grupę Koordynacyjną ds. Elektroenergetyki 9.05.1999 r.
  6. Strategia prywatyzacji sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce - Projekt i Ministerstwa Skarbu Państwa: Analiza sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce wraz z propozycją działań restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych w odniesieniu do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, Doradztwo Gospodarcze DGA SA, Poznań 1999.
  7. Włodarczyk W.: Dylematy prywatyzacji przedsiębiorstw sektora elektro¬energetycznego, [w:] Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora elektroenergetycznego, red. A. T. Szablewski, PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2000.
  8. www.gielda-energii.pl. (8)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu