BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Góreczny Grzegorz (Izba Skarbowa w Opolu; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)
Tytuł
Rada nadzorcza w spółkach komunalnych - zarys problematyki
A Supervisory Board in Municipal Companies - Overview
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 11, s. 56-72, przypisy
Słowa kluczowe
Rada nadzorcza spółki, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Formy prawne przedsiębiorstw komunalnych
Supervisory board of the company, Local government economic activity, Legal forms of municipal enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tekst przedstawia szczególny charakter rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, w których jednostki samorządu terytorialnego są udziałowcami, oraz wykazuje odrębności w uregulowaniach dotyczących tego organu w stosunku do rad nadzorczych spółek działających wyłącznie na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. Autor skupia się na wymogach i ograniczeniach, którym podlegają kandydaci na członków rad nadzorczych w spółkach komunalnych, zawartych w wielu przepisach szczególnych, przy czym są one znacznie szersze niż wynikające z zasad ogólnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the unique nature of supervisory boards in companies in which self-governments are shareholders and demonstrates the separateness in the regulations regarding this authority compared with supervisory boards operating exclusively on the basis of the provisions of the Code of Commercial Companies. The author concentrates on the requirements and restrictions to which supervisory board member candidates in municipal companies are subject, which are contained in numerous detailed regulations, whereby they are significantly more extensive than those arising from the general principles. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. C. Banasiński, M. Kulesza, Komentarz do art. 18 u.g.k., w: C. Banasiński, M. Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002, Lex/el. 2009
 2. K. Bandarzewski w: P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, Warszawa 2005, s. 131.
 3. A. Chróścicki, Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Komentarz, Warszawa 2001,
 4. W. Gonet, Spółki komunalne, Warszawa 2007, s. 24 i n.
 5. G. Góreczny, Zbycie przez województwo udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, „Samorząd Terytorialny” 2009/1–2, s. 98.
 6. P. Grzesiok, Zaskarżanie uchwał w kodeksie spółek handlowych na tle rozwiązań kodeksu handlowego, cz. I, „Prawo Spółek” 2002/5, s. 5.
 7. J. Jagoda w: B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Warszawa 2007, s. 221–222.
 8. A. Kidyba, Komentarz bieżący do art. 214 i art. 387 kodeksu spółek handlowych, Lex/el. 2009.
 9. A. Kidyba, Komentarz bieżący do art. 252 i art. 425 kodeksu spółek handlowych, Lex/el. 2009.
 10. A. Kisielewicz, F. Rymarz w: K. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz,
 11. A. Kisielewicz, F. Rymarz w: K. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Samorządowe prawo…
 12. C. Kociński, Radny jako reprezentant jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2000/4, s. 32.
 13. J. Majewski, Czy nadszedł czas rozstania, „Rzeczpospolita” 12.01.2001 r.
 14. R. Pabis, Spółka z o.o. Komentarz, Warszawa 2006, s. 351.
 15. S. Płażak w: P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym…, s. 201,
 16. S. Płażak w: P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie województwa…, s. 196
 17. W. Popiołek w: W. Pyzioł (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 482–483.
 18. W. Popiołek, J. Frąckowiak w: W. Pyzioł (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 769.
 19. W. Pyzioł w: W. Pyzioł (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 339.
 20. F. Rymarz, Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, Warszawa 2006;
 21. A. Rzetecka-Gil, Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz, Warszawa 2009;
 22. M. Spyra w: S. Włodyka (red.), Prawo spółek handlowych, t. 2B, Warszawa 2007
 23. K. Strzelczyk w: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski (red.), Komentarz do kodeksu spółek handlowych, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2001, s. 422.
 24. A. Szewc w: A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd Gminny. Komentarz, Warszawa 2005;
 25. A. Szumański w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. II, Warszawa 2005, s. 572.
 26. M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 158 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu