BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal Małgorzata (University of Lodz, Poland), Banach Maciej (Medical University of Lodz, Poland)
Tytuł
On Distance-Based Algorithms in Medical Applications
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 228, s. 205-212, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Medycyna, Algorytmy, Prognozowanie, Badania statystyczne
Medicine, Algorithms, Forecasting, Statistical surveys
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W badaniach medycznych do przewidywania przynależności pacjentów do jednej wyróżnionych dwóch klas zwykle wykorzystuje się model regresji logistycznej. Algorytmy minimalnoodległościowe, takie jak np. algorytm najbliższego sąsiada, mimo ich prostoty i intuicyjnej interpretacji, są wykorzystywane bardzo rzadko. W referacie podjęto próbę zastosowania algorytmów opartych na odległościach (NN, k-NN, DB oraz k-NN Tree) do prognozowania wystąpienia migotania przedsionków wśród 300 pacjentów po zabiegu wymiany zastawki aortalnej. (abstrakt oryginalny)

Logistic regression is the most popular method used to classify patients into 2 selected subgroups in medical research. Distance-based algorithms, such as nearest neighbor algorithm, simple and intuitive, are rarely used in practice. In the study some selected distance-based algorithms (NN, k-NN, DB and k-NN Tree) were applied to predict atrial fibrillation (AF) incidents among 300 patients with aortic valve defects, who underwent aortic valve replacement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banach M., Rysz J., Drożdż J., Okoński P., Misztal M., Barylski M., Irzmański R., Zaskmka J. (2006), Risk Factors of Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting. A Preliminary Report, Circulation Journal 2006; 70: 438 - 441.
  2. Banach M., Goch A., Misztal M., Rysz J., Jaszewski R., Goch J. H., (2007), Predictors of Paroxymal Atrial Fibrillation in Patients Undergoing Aortic Valve Repalcement, The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (in press).
  3. Buttrey S. E., Karo C. (2002), Using k-nearest-neighbor classification in the leaves of a tree, Computational Statistics & Data Analysis 40 (2002), 27-37.
  4. Cuadras C. M. (1989), Distance Analysis in Discrimination and Classification Using Both Continuous and Categorical Variables, (in:) Statistical Data Analysis ml Inference, (Dodge ed.), Elsevier Science Publishers B. V., North Holland, 459-413.
  5. Fielding A. H. (2007), Cluster and Classification Techniques for the Biosciences, Cambridge University Press, Cambridge.
  6. Kurzyński M. (1997), Rozpoznawanie obiektów. Metody statystyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  7. Larose D. T. (2006), Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, PWN, Warszawa.
  8. Tadeusiewicz R., Flasinski M. (1991), Rozpoznawanie obrazów, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu