BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmit Anna (Politechnika Łódzka), Staniec Iwona (Politechnika Łódzka), Żółtowski Jan (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Analiza kwalifikacji kadry inżynierskiej i menedżerskiej w regionie łódzkim na podstawie badania ankietowego
Qualification of Engineers and Managers' in Lodz Region Based on the Results of the Questionnaire Audit
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (15), 2008, nr 7 (1207), s. 144-151, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Kwalifikacje zawodowe, Kwalifikacje menedżera, Analiza skupień
Labour market, Professional skills, Managerial qualifications, Cluster analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region łódzki
Abstrakt
Badania, z których pochodzą wyniki prezentowane w niniejszej pracy, były prowadzone w kierunku diagnozy zapotrzebowania na kadrę menedżerską i inżynierską w województwie łódzkim. Analizy dokonano z punktu widzenia wymagań pracodawców w stosunku do absolwentów. Wykorzystano do niej analizy skupień oraz skalowania wielowymiarowego.

The qualification of the employees' competences is a multidimensional problem. The proper graduate's preparation is not easy, because of the changeability of the employers' requirements and also because of the market needs. That is why it is necessary to undertake the effort to recognize the needs of the changing market, which makes it easy to adjust the profiles of the education to them. The analysis of the questionnaire audit's results is presented in this paper. The audit was conducted among Lodz voivodeship employers. The analysis was made from the point of view of the significance of employers' requirements in the relation to graduates. The cluster analysis and multidimensional scaling were used in the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borg I., Shye S. (1995), Facet Theory: Form and Content, Sage, Newbury Park, CA.
  2. Ciepucha E. (2006), Potrzeby kadrowe regionalnego rynku pracy na podstawie badań ankietowych pracodawców, Raport z badań, Wydawnictwo ŁCDNiKP, Łódź.
  3. Gordon A.D. (1999), Classification, Chapman & Hall, London, New York, Washington.
  4. Guttman L.B. (1977), What is Not what in Statistics, „The Statistician" 26, 81107.
  5. Kolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielo- cechowych, AE, Wrocław.
  6. Rynek pracy w województwie łódzkim. Specyfika i uwarunkowania (2006), red. J. Witkowski, Raport końcowy z realizacji projektu „Diagnoza zawodów" realizowanego przez partnerstwo: ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Wydawnictwo ARTPRESS sp.j., Studio Grafiki Komputerowej - Drukarnia, Inowrocław.
  7. Sztandar-Sztanderska U. (2007), Regionalne zróżnicowanie polskiego rynku pracy u progu integracji z Unią Europejską, Raport z projektu badawczego, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Warszawskiego, http://www.rynekpracy.edu.pl/?strona=projekt.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu