BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasprzyk Iwona (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland, doktorant)
Tytuł
Graphical Presentation of a Multi-Way Contingency Table in the R Software
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 228, s. 295-303, tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Modele logarytmiczno-liniowe, Statystyka, Pakiet statystyczny, Wizualizacja danych
Log-linear models, Statistics, Statistical package, Data visualisation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Tablica kontyngencji jest częstym sposobem przedstawiania danych mierzonych zarówno na skali nominalnej jak i porządkowej. W referacie zostaną przedstawione różne typy modeli log-liniowych, które pozwalają na badanie zależności między zmiennymi zawartymi w tablicy kontyngencji. Za pomocą pakietu vcd oraz graphics w programie R zostanie dokonana wizualizacja danych zawartych w wielowymiarowej tablicy kontyngencji Zostaną przedstawione przede wszystkim wykresy mozaikowe, które to są najczęstszym sposobem wizualizacji modeli log-liniowych. Tego typu wykresy mozaikowe zostały zaproponowane przez Hartigan i Kleiner [1981]. Referat jest kontynuacją referatu "Wizualizacja dwuwymiarowych tablic kontyngencji w pakiecie statystycznym R" wygłoszonego na XXV Konferencji MSA. (abstrakt oryginalny)

The contingency table is a popular way of presenting categorical data. This paper presents the various types of the log-linear models, which describe the relationship between variables in the contingency table. We can make a visualisation of data contained in the multi-way contingency table sing the vcd and graphics packages in the R software. The main aim of this paper is to show the mosaic plots, which are the most popular ways of visualization of this kind of models. The mosaic display was proposed by Hartigan and Kleiner (1981). This paper is a continuation of the paper titled "Visualizing of a two-way contingency table in the R software" delivered at the conference on Multivariate Statistical Analysis in 2006. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Friendly M. (1994). Mosaic displays for multi-way contingency tables. Journal of the American Statistical Association, 89, p. 190-200.
  2. Friendly M. (1998), Conceptional Models for Visualizing Contingency Table Data, in: Blasius J., Greenacre M. (eds.), Visualization of Categorical Data, Academic Press.
  3. Friendly M.(1999), Extending Mosaic Displays: Marginal, Partial, and Conditional Views of Categorical Data, Journal of Computational and Graphical Statistics, 8, p. 373-395.
  4. Hartigan, J. A., and Kleiner, B. (1984). A mosaic of television ratings. The American Statistician, 38, p.32-35.
  5. Mayer D., Zeileis A., Hornik K. (2006). The Structplot Framework: Visualizing Multiway Contingency Tables with vcd. Journal of Statistical Software, 10, vol. 17, Issue 3,p. 1-48, http://www.jstatsoft.org/vl7/i03/paper.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu